Integration

I Sverige arbetar IM för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på integration. Vårt mål är att människor som är nya i Sverige ska kunna inkluderas i samhället, både socialt och ekonomiskt och utan att mötas av rasism eller diskriminering. Vi arbetar också för ett mjukare samhällsklimat byggt på förståelse och respekt. Det gör vi genom att samarbeta med andra organisationer, företag, myndigheter och individer. Vi skapar möjligheter att tillsammans skapa förändringar och skyddar utrymmet för medborgarna så att de kan organisera sig och gemensamt påverka samhället. Vårt arbete bidrar till flera av de Globala målen. Du kan läsa mer om hur vi arbetar här.

Vi skapar möten

IM bekämpar utslagning, både social och ekonomisk, och förbättrar ständigt metoderna och lösningarna för att göra det. För att skapa ett samhälle där alla får plats organiserar vi mötesplatser, till exempel språkfikor och vi anordnar kvinnoträffar där vi uppmuntrar nya och etablerade svenskar att träffas. Vi gör det också möjligt för ungdomar som är nya i Sverige att möta svenska ungdomar i föreningslivet genom Move It.

Tillgång till samhället

Vi tillhandahåller verktyg för människor så att de kan söka jobb, starta företag och lära sig att kommunicera med myndigheter, exempelvis genom projekten IM Young, RådRum, Digital inkludering och Kvinnokraft. Genom Läxhjälp får unga och vuxna stöd i sina studier. Dessa aktiviteter möjliggör tillgång till det nya samhället och rätten till social integration.

Vårt antirasistiska arbete

Vi tror att ojämlikheter mellan kön, rasism och diskriminering är hinder för hållbar utveckling. Vi arbetar dagligen med dessa frågor för att skapa jämlikhet och inkludering och för att uppfylla de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030. Alla våra aktiviteter har en tydlig antirasistisk agenda. Här hittar du bland annat information om projektet Antirasism i arbetslivet.