Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi bygga ett Sverige som är inkluderande och hållbart, där alla människor får möjlighet att utvecklas. IM ser att integration sker på alla plan i samhället, och att det finns många områden att arbeta med. Det handlar om både social och ekonomisk inkludering – ett samhälle för alla.

Genom att träna på språket och lära sig svenska kan man lättare ta del av samhället och får en starkare känsla av sammanhang.

Genom att klara av sin egen försörjning och ta aktiv del i arbetslivet ökar självkänslan och möjligheterna att påverka sitt eget och sin familjs liv.

Att som barn komma ny till ett land medför flera utmaningar. Många barn längtar efter att träffa vuxna som bryr sig, inte bara för att det är deras jobb att göra det utan för att de vill.

Att få ta del av en föreningsverksamhet, att få en aktiv fritid och att få vara del i en grupp kan vara just det som gör vardagen meningsfull.

När vi möts blir vi bättre på att förstå varandra, och det är då förändring kan ske.

Bristande integration är en grogrund för rasism. Därför är IMs arbete för ömsesidig integration också ett arbete mot rasism.

Vill du vara med?

Du är en del av Sverige och du behövs för att påverka hur vårt samhälle ser ut. Här kan du engagera dig inom IM.

I Sverige arbetar IM med ömsesidig integration och att stärka rösten åt människor som befinner sig i utanförskap. IM uppmuntrar såväl etablerade som nya svenskar att integreras. IM tror på ett starkt civilsamhälle och uppmuntrar därför frivilligt engagemang. Genom att vara med på en språkfika, delta i en kompis- eller yrkesmatchning, vara del av en mötesplats, vara läxhjälpare eller volontär en butik bidrar du till ett samhälle som växer och stärks.

Bli volontär

Bli medlem

Du gör IM starkare! Tillsammans med våra andra medlemmar är du med och bygger ett civilsamhälle med starka röster som aktivt tar ställning i frågor kring integration, diskriminering, fattigdom och samhällsutveckling.

Bli medlem
Hanna Ekblad, verksamhetsutvecklare, IM.