IM Young

Led oss in i framtiden!

Världen förändras snabbt: klimatet, politiken, ekonomiska krislägen, tekniken och nu senast genom ett virus som lamslagit världen. Vad tänker de unga i detta? Hur ser framtiden ut? Och framförallt, hur kan vi säkerställa att ungas egen vilja, agenda och vision för framtiden hörs, tas på allvar och sätter tonen i vart samhället är på väg?

IM driver projektet IM Young, som stöds av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet erbjuder bland annat unga personer en plattform, verktyg, och coaching för ungas ledarskap – för att ungas röster, ska börja höras – och räknas.

Unga IM Young-ambassadörer (15-25 år) kommer att spela en nyckelroll i att stärka unga människors aktivism och engagemang i samhällsfrågor. Ambassadörerna sätter själva agendan med coaching från erfarna utbildare, på basen av det DE tycker är viktigt. Det kan till exempelvis vara frågor som berör miljö, demokrati, jämställdhet, anti-rasism, ekonomi, eller något annat som ambassadörerna brinner för. Vi kommer även erbjuda workshops, nätverksmöjligheter och kurser vid önskemål och behov för ungdomarna samt utbyte med andra ungdomar runt om i världen.

Vill du bidra till en positiv framtid, baserat på ungas egna prioriteringar och leda oss in i framtiden? Bli IM Young-ambassadör. Anmäl dig via formuläret nedan.

Specifika önskemål eller information: Du bör vara under 26 år. Ingen förkunskap behövs!
Minimiåtagande: Några timmar i veckan.
När och var genomförs uppdraget: På IM kontoret, utomhus i centrala Stockholm och digitalt.

Workshop med IM Young
Projektet erbjuder även workshop för skolungdomar för att kunna inspirera fler unga inom ämnet ungas delaktighet och organisering för demokrati och jämlikhet. Vill din klass att vi kommer och håller workshop? Anmäl er nedan och inled textfältet med WORKSHOP.

Podcast & webinars
Under 2021 har IM Young producerat en podcast och ett antal webinars med inbjudna gäster. Du kan ta del av dom här.

För övriga frågor och funderingar maila Ella.euren@imsweden.org eller amanda.windolf@imsweden.org.

I’m Young får stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.