Hoppa till innehåll

IM Lund

IM Lund lokalförening är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Blekinge län samt Skånes östra kommuner. Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IM:s stadgar och strategi. Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld. 

Kom med du också!

Det här gör vi!

Vi arbetar med social inkludering genom språkfika, digital läxhjälp samt hantverksgrupper. Vi driver även rådgivning för personer som är nya i Sverige genom verksamheten RådRum i samarbete med Eos-Cares. Vi har dessutom en secondhandbutik, IM-tian. Volontärerna i respektive verksamhet träffas en gång i månaden för att utveckla aktiviteterna.

Varje år bjuder vi in till en julmarknad för att samla in medel till IM:s verksamheter.

Varje termin har vi ett medlemsmöte med föredrag om intressanta ämnen. Varje termin bjuder föreningen dessutom in till informationsmöte om vad det innebär att vara volontär för IM.

Under flera år har föreningen i samarbete med Lunds kommun deltagit i ljusmanifestation kring sista november. Vi har också under flera år samlat in medel till Världens Barn.

Läs mer:
Våra verksamheter – Bli volontär

Kontakt

E-post: lund.lf@imsweden.org.

Följ oss gärna:
Facebook IM Skåne
Facebook IMtian Second hand

Medlemskap

Som medlem i IM tillhör du också en lokalförening. Du som bor i Blekinge län samt i Lund och kommunerna österut i Skåne tillhör IM Lund och har rösträtt på det lokala årsmötet. Som medlem gör du IM starkare. Ju fler vi är desto tyngre väger våra argument och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Bli medlem här

Förtroendevalda 2024

Styrelse
Tina Rosén, ordförande
Titti Strömerstén, vice ordförande
Ingela Tordenmalm, sekreterare
Emilia Sjösten, kassör
Ingrid Löfström, ledamot
Birgitta Wihlborg, ledamot
Elias Ebbeståhl, ledamot
Monica Lövström, suppleant
Elisabeth Ledwon, suppleant
Suleyman Demirel, suppleant

Revisorer
Rolf Persson
Birgit Segner, suppleant

Valberedning
Agneta Gardner 
Kerstin Lindell
Inga-Lill Persson 

Aktuellt just nu