Hoppa till innehåll

IM utgår alltid från människovärdet

Bild på IM:s generalsekreterare.
Kategorier:

IM:s arbete startade som en direkt reaktion på 30-talets europeiska auktoritära rörelser, nazismen och kommunismen.

IM:s första insats var ett svar på att Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien 1938. Det började med att omvärlden accepterade att Hitler annekterade Sudetlandet, den tyskspråkiga delen av Tjeckoslovakien, samtidigt som han lovade att inte komma med fler krav, utan att respektera landets gränser i övrigt.

Redan ett halvår senare bröt Hitler det löftet.

Det är aldrig enkelt att jämföra historiska händelser, men låt oss konstatera att om historien inte upprepar sig så kanske den i alla fall rimmar.

Som i alla krig blir ett resultat att människor tvingas fly. IM engagerade och mobiliserade då människor för att ge stöd till de människor som tvingats fly undan Hitler. Sedan dess har vi, utifrån vår vision om en rättvis och medmänsklig värld, fortsatt att utmana auktoritära regimer runt om i världen och bidra till att bygga demokratiska och inkluderande samhällen. I det ingår också alltid att stötta människor på flykt i de områden där vi finns.

Just nu befinner sig en bra bit över 80 miljoner människor på flykt, det är en procent av världens befolkning! I dag jobbar vi också med och för människor på flykt från Ukraina. Det gör vi i Ukraina och i Moldavien där vi haft en närvaro redan före Putins krig. Vi gör det också i Sverige när ukrainare kommer hit.  Vi stärker upp våra redan befintliga verksamheter där nyanlända kan möta mer etablerade svenskar. För att få ett nätverk, för att få stöd i att hantera att bo i ett nytt land, en kortare eller längre tid. Det gör vi genom verksamheter som är öppna för alla.

I vårt arbete tillsammans med och för människor på flykt gör vi ingen skillnad på människor. Vi bemöter inte människor på flykt olika beroende på vilket land de flytt ifrån, vilken hudfärg de har, vilket språk de pratar eller vilken religion de har.  Vi utgår alltid från rätten att söka asyl. Vi utgår alltid från människovärdet. Det är så vi tillsammans bygger en medmänsklig värld.

Välkommen med!

Av: Ola Richardsson