Hoppa till innehåll

Kulturell identitet och kvinnokraft: Chichicastenangos barnmorskor skapar historia

Kategorier:

I hjärtat av Guatemala har barnmorskorna i byn Chichicastenango kämpat i 16 år för att stärka ursprungskvinnornas röst och värna om deras kulturella identitet. Genom att omfamna och förnya sina förfäders visdom och praxis har dessa kvinnor inte bara ökat sin representation i beslutsfattandet utan också revolutionerat mödravård och mänskliga rättigheter i sitt samhälle. 

I Chichicastenango, en stad i Guatemala, har en grupp ursprungskvinnor, ledda av Rafaela Ventura och Candelaria Tecúm, blivit frontfigurer i en betydande rörelse som syftar till att stärka och synliggöra barnmorskornas traditionella metoder och kunskaper. Det började som ett lokalt initiativ, men har med tiden vuxit till en mäktig organisation som idag representerar omkring 600 kvinnor från 90 olika samhällen.

Dessa kvinnor har inte bara utmanat de traditionella könsrollerna genom att ta ledande positioner inom sina samhällen, utan de har också påverkat policyer och ökat medvetenheten om vikten av kulturell identitet inom vården. 
Candelaria Tecúm, organisationens sekreterare, betonar:

– Genom att bevara våra unika traditioner har vi skapat en stark grund för framtida generationer att växa och utvecklas på.

En plattform för mänskliga rättigheter

Förutom att erbjuda förlossningsstöd, fungerar organisationen också som en plattform för mänskliga rättigheter och utbildning, där man starkt förespråkar kvinnors och barns hälsa. De har stöttat kvinnor att överkomma rasistiska och sexistiska hinder inom det politiska systemet, och skapat dialoger med både kommunala och nationella myndigheter för att främja sina rättigheter.
    
– Vi är inte bara barnmorskor, vi är människorättskämpar som förespråkar rättvisa och respekt för vårt sätt att leva. Vårt arbete sträcker sig bortom förlossningar – vi formar en framtid där ursprungskvinnors röster hörs och respekteras, säger Candelaria med eftertryck.

Samarbeten med internationella och lokala organisationer har stärkt barnmorskornas röst och möjliggjort större genomslagskraft för deras initiativ. IM:s partner Asecsa är en viktig allierad som har hjälpt till att bygga broar mellan traditionella och moderna vårdmetoder, vilket har lett till ökat erkännande både nationellt och internationellt. Tillsammans säkerställer de att ursprungskvinnornas rättigheter inte bara erkänns utan aktivt försvaras.

Ett avgörande ögonblick

Ett av de största framstegen för Chichicastenangos barnmorskor var antagandet av ett lagstiftningsinitiativ år 2022, som inte bara gav ekonomiskt stöd utan också formellt erkännande av deras arbete.

– Det här var ett avgörande ögonblick för oss, där våra ansträngningar äntligen blev synliga och värderade av staten, förklarar Rafaela Ventura.

Deltar vid 90% av förlossningarna i området

Trots många utmaningar, från höga mödradödlighetstal till begränsad tillgång till sexualupplysning, har barnmorskorna i Chichicastenango bevisat att uthållighet och gemenskap kan övervinna stora hinder. 

De traditionella barnmorskorna är nu närvarande vid 90 % av förlossningarna i området, och deras inflytande och respekt har växt markant. 

– Vårt erkännande i samhället är inte bara en seger för oss, utan för hela vårt kulturarv, säger Rafaela.

FAKTA: Ursprungsbefolkningen maya

Omfattande rasism och diskriminering präglar Guatemala. Ursprungsbefolkningen maya utgör ungefär hälften av befolkningen. De diskrimineras och utsätts för rasism av myndigheter och arbetsmarknad på daglig basis. 

Enligt mayatraditionen ska kvinnan ha en barnmorska nära sig före, under och efter graviditeten som stöttar och informerar. Men de traditionella barnmorskorna eller anhöriga släpps inte ens in på dagens sjukhus, och därför tvingas många mayakvinnor föda barn ensamma, omgivna av sjukvårdspersonal som inte talar deras språk och som talar nedsättande till dem. 

Text: Marcelino Secaira och Malin Kihlström

Foto: Erik Törner

Av: Malin Kihlström