Hoppa till innehåll

Vi måste försvara biståndet och civilsamhället!

Kategorier:

I många år har IM byggt relationer med demokrati- och människorättsförsvarare, hbtqi-aktivister, minoritetsgrupper och kvinnorättsaktivister. De vi samarbetat med räknar med oss. De har i många fall, liksom IM, planerat sitt arbete långsiktigt. Men detta har inget värde för regeringen. Nu riskerar allt att monteras ner.

Svenskt utvecklingssamarbete och modellen med civilsamhällesbistånd är betydligt äldre än Sida och har varit effektivt och framgångsrikt, det visar flera undersökningar.

Men nu vill regeringen förstatliga biståndet. Den vill att biståndsmyndigheten Sida tar över det arbete som organisationer som IM har gjort.

Sida har fått i uppdrag att snabbutreda hur detta kan gå till. Första redovisningen sker redan 8 april. Men Sida har redan nu sagt upp alla avtal med civilsamhällets organisationer från och med årsskiftet. Vad som nu ska hända med de cirka 2000 biståndsprojekt som organisationerna arbetar med är oklart.

IM och andra svenska civilsamhällesorganisationer har i samarbete med gräsrotsorganisationer och lokala partners i andra länder kunnat göra skillnad i det stora och det lilla under många år. Vi har sett människor som Annie i Zambia gå från fattigdom till hållbar försörjning. Sett kvinnor som Violet i Malawi få självförtroende, stöd och kraft att förbättra tillvaron. Sett flickor som Sunita i Nepal slå sig fria från modernt slaveri och barnäktenskap. Vi har hurrat när abortdömda kvinnor som Teodora i El Salvador blivit fria från långa fängelsestraff och vi har fått uppleva hur hbtqi-personer som Gabriela fått kunskap om sina rättigheter och modet att leva sitt liv trots förtryckande normer. Vi har också fått uppleva hur personer som Yuliya i Ukraina delvis fått ställa om från det viktiga arbetet för demokrati och minoriteter till att ta hand om flyende landsmän. Och varje dag gör vår partnerorganisation i Gaza ett otroligt arbete bland ruiner och förstörelse.

Allt det här är arbete att vara stolt över. Arbete värt att värna och utveckla. Inte att montera ner.

Men nu kan allt som byggts upp under lång tid snabbt raseras och försvinna. De organisationer och aktivister som räknat med vårt stöd, riskerar att drabbas hårt.

Svikas och överges. Om Tidöpartierna och regeringen får som de vill.

Sverige har varit ett land som länge sett vikten av solidaritet med människor i andra länder. Som försökt motverka förtryck och orättvisor och stöttat demokratiska krafter. Som försökt bekämpa den fattigdom som bryter ner människor och länder, och den ojämlikhet som inte sällan riskerar att bli en grogrund för konflikter.

Sedan Tidöpartierna tog makten har attackerna mot biståndet och civilsamhället kommit slag i slag. 1-procentsmålet övergavs, trots att ett rikt land som Sverige borde kunna bidra med det till världens fattigaste.

Regeringen lyssnar inte på civilsamhället, vare sig här i Sverige eller i de länder dit biståndet går. Just nu raseras samarbeten som byggts upp utifrån kunskap och vad som ger resultat. Detta är verkligen inte ett effektivt förvaltande av skattemedel.

Nu behöver vi bli många och starka som protesterar mot detta. Vill du arbeta för demokrati och mot orättvisor? Bli medlem i IM och var med och gör skillnad.

———

Fakta:

Det finns många farhågor om vad ett förstatligande kan innebära. Här är några: 

  • Under två års pandemi ökade fattigdom, barnäktenskap och ojämlikhet. Och i många länder är klimatförändringarna – främst orsakade av rika länder – en katastrof. Allt detta jobbar svenska civilsamhällesorganisationer med, i nära samarbete med civilsamhället i andra länder.  
  • Beslutet riskerar bli ett avbräck och stort svek mot de partnerorganisationer som svenska civilsamhället byggt upp relationer med, och som räknat med fortsatt stöd. En del av de avtal som sägs upp har varit på flera år. Den korta framförhållningen försvårar möjligheten till omställning.   
  • För de som arbetar med hbtqi-frågor och demokrati i repressiva länder är det riskfyllt och kanske inte ens möjligt att få stöd av ett annat lands myndighet. 
  • Den ”transparens, effektivitet och kvalitet” som regeringen säger sig värna, den finns i vårt arbete, vi har sedan lång tid metoder, kunskap och rutiner för detta.  
  • Det är också ett allvarligt försvagande av civilsamhället i Sverige – ett slags attack mot den viktiga kraft och förändringsaktör som civilsamhället alltid varit – vilket innebär ett försvagande av demokratin.  
  • 2024 har IM beviljats 64 miljoner kronor från Sida. 2025 riskerar IM att få 0 kronor.
  • 2023 hade IM 88 stycken Sida-finansierade partnerorganisationer globalt. 2025 riskerar IM att ha 0 Sida-finansierade partners.

Av: Malin Kihlström