Som givare är du viktig för oss och vi är måna om ditt förtroende. Här kan du läsa om vad dina pengar går till och hur vi ser till att de gör skillnad i världen.

IM har över 80 års erfarenhet av bistånds- och utvecklingssamarbete. Under åren har vi successivt förbättrat våra metoder för att göra skillnad och mäta våra resultat. Vi arbetar ständigt för att dina pengar ska användas så klokt och effektivt som möjligt.

Dina pengar kommer fram

Hur vet vi det? Svaret är enkelt. Att följa upp hur dina pengar används är en viktig del av vårt arbete som finns med från start när vi planerar vår verksamhet. På så vis ser vi till att pengarna inte hamnar i orätta händer, utan går direkt till att förbättra världen. Läs mer om effekten av vårt arbete »

Dina pengar används smart

Vi vet av erfarenhet hur vi ska använda dina pengar för att de ska göra skillnad och skapa hållbar förändring. Vi strävar efter att skapa snöbollseffekter som gör att våra insatser får stor spridning, och det bästa sättet att göra det är att ingå partnerskap med organisationer i länderna där vi arbetar. Vi når både kraftfullare och mer hållbara resultat genom att låta invånarna bedöma vad som behövs i deras samhälle.

Läs mer

Kvinnor och unga är nyckeln till förändring

Vi fokuserar på två grupper i vårt arbete. Den ena är ungdomar, som i många länder lätt hamnar i utanförskap eller dras med i våldsrörelser; den andra är kvinnor, som drabbas hårt av diskriminering. När de har verktyg att byta ut fattigdom och utanförskap mot egenmakt och framtidshopp kan de göra skillnad i samhället. Därför ser vi dem som grundstenar i byggandet av en bättre värld.

Som IM-givare kan du vara trygg

Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och redovisar vårt arbete noggrant så att du som givare kan känna dig trygg. Läs mer »

Vi har även ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll för att vi uppfyller deras högt ställda krav och kriterier på hur insamling ska skötas.

Ditt stöd går till dem som behöver det

Som givare till IM är du med och stärker människor som utsätts för utanförskap, fattigdom och diskriminering så att de själva kan förbättra sina levnadsvillkor. I länder med vanstyre och svag demokrati är det nästan alltid kvinnor, barn, ursprungsbefolkningar och personer med funktionsnedsättningar som är mest utsatta. Därför riktas ditt stöd i första hand till de grupperna.

Läs mer

Dina pengar ger resultat

Tillsammans med oss stärker du människor som är utsatta för hot, risker och diskriminering, så att de själva kan förbättra sina levnadsvillkor. Men vad innebär dett rent konkret?

Här är några av de resultat som våra givare bidrog till under 2018:

  • 212 barn togs ur äktenskap i Zambia. Fler får vara barn och kan gå i skolan när vi motarbetar fattigdom och ojämlikhet i deras omgivning.
  • 26 nya sparlåneklubbar startades i Mutare i Zimbabwe. Kvinnor som sparar pengar och startar företag kan försörja sig och ta plats i samhället.
  • 8 kvinnor blev frikända från straffet för en avbruten graviditet i El Salvador. Vi vill att kvinnor ska få bestämma över sin kropp och att diskriminerande lagar ska försvinna.
  • 640 ungdomar i El Salvador fick utbildning om sexualitet och rättigheter. Tillsammans kan ungdomar motarbeta övergrepp, tonårsgraviditeter och ojämlikhet.
  • 4500 illegala vapen smältes ned i Humanium Metal by IM. För varje nedsmältning blir livet lättare för tusentals människor.
Vår tidning Medmänsklighet
Medmänsklighet 1–4 2019

Följ oss!
Läs vår tidning Medmänsklighet eller prenumerera på IMs allmänna nyhetsbrev för mer inspiration och information.

Bli fadder