Lokalförening Lund

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Föreningen grundades 2012. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari. Bli medlem här.

Verksamheterna i Lund drivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Vi arbetar med social inkludering genom språkfika, digital språk-vän, digital läxhjälp samt hantverksgrupper. Vi driver även rådgivning för personer som är nya i Sverige genom verksamheten RådRum både på Stadsbiblioteket och i samarbete med Eos-Cares. Vi har dessutom en secondhandbutik, IM-tian. Volontärerna i respektive verksamhet träffas en gång i månaden för att utveckla aktiviteterna. Här hittar du alla volontärmöjligheter.

Varje år bjuder vi in till en julmarknad för att samla in medel till IMs verksamheter.

Varje termin har vi ett medlemsmöte med föredrag om intressanta ämnen. Varje termin bjuder föreningen dessutom in till informationsmöte om vad det innebär att vara volontär för IM.

Under flera år har föreningen i samarbete med Lunds kommun deltagit i ljusmanifestation kring sista november. Vi har också under flera år samlat in medel till Världens Barn.

Vill du kontakta styrelsen för IM Lunds lokalförening når du oss på lund.lf@imsweden.org.

Följ oss även gärna på facebook https://www.facebook.com/IMSkane

Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan slutlig 2023

Styrelse 2023

Tina Rosén (ordförande)
Titti Strömerstén (vice ordförande)
Ingela Tordenmalm (sekreterare)
Anna Lundberg (kassör)
Anna Steffen (ledamot)
Birgitta Wihlborg (ledamot)
Torben Olsson (ledamot)
Monica Lövström (suppleant)
Elisabeth Ledwon (suppleant)
Suleyman Demirel (suppleant)