Lokalförening Lund

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Föreningen grundades 2012. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari. Vårt årsmöte 2021 ägde rum den 18de februari. Här hittar du handlingarna till årsmötet samt årsmötesprotokoll: IM Lund årsredovisning 2020 Årsmötesprotokoll 2021

Verksamheterna i Lund drivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Vi arbetar med social inkludering genom språkfika, digital språk-vän, läxhjälp på två skolor (Östra Torn och Fågelskolan) och digitalt samt hantverksgrupper. IMs lokalförening i Lund har även startat Vänskapa Unga och Vänskapa Familj där etablerade familjer träffar nyanlända unga och familjer. I anslutning till denna verksamhet bedrivs även läxhjälp för kvinnor som läser på SFI. Vi har dessutom en secondhandbutik, IM-tian. Volontärerna i respektive verksamhet träffas en gång i månaden för att utveckla aktiviteterna. Här hittar du alla volontärmöjligheter.

Varje år bjuder vi in till en julmarknad för att samla in medel till IMs verksamheter.

Varje termin har vi ett medlemsmöte med föredrag om intressanta ämnen. Varje termin bjuder föreningen dessutom in till informationsmöte om vad det innebär att vara volontär för IM.

Under flera år har föreningen i samarbete med Lunds kommun deltagit i ljusmanifestation kring sista november. Vi har också under flera år samlat in medel till Världens Barn.

Vill du kontakta styrelsen för IM Lunds lokalförening når du oss på lund.lf@imsweden.org.

Verksamhetsplan IM Lund 2021

Styrelse IM Lund 2021
Inga-Lill Persson (ordförande)
Jan Eric Andersson (vice ordförande)
Ingela Tordenmalm (sekreterare)
Anna Lundberg (kassör)
Anna Steffen (ledamot)
Titti Strömerstén (ledamot)
Boel Olsson (ledamot)
Birgitta Rosén (suppleant)
Katarina Lenze (suppleant)
Lisbeth Henning (suppleant)