Lokalförening Lund

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Föreningen grundades 2012. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari.

Verksamheterna i Lund drivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Vi arbetar med social inkludering genom språkfika, läxhjälp på två skolor (Östra Torn och Fågelskolan) samt hantverksgrupper. IMs lokalförening i Lund har även startat Vänskapa Unga och Vänskapa Familj där etablerade familjer träffar nyanlända unga och familjer. Vi har dessutom en secondhandbutik, IM-tian. Volontärerna i respektive verksamhet träffas en gång i månaden för att utveckla aktiviteterna. Här hittar du alla volontärmöjligheter.

Den 2 september öppnar IM-tian igen med begränsade öppettider. Onsdagar 14.00-18.00 och lördagar 11.00-15.00.

Varje år bjuder vi in till en julmarknad för att samla in medel till IMs verksamheter.

Varje termin har vi ett medlemsmöte med föredrag om intressanta ämnen. Varje termin bjuder föreningen dessutom in till informationsmöte om vad det innebär att vara volontär för IM.

Under flera år har föreningen i samarbete med Lunds kommun deltagit i ljusmanifestation kring sista november. Vi har också under flera år samlat in medel till Världens Barn.

Vill du kontakta styrelsen för IM Lunds lokalförening når du oss på lund.lf@imsweden.org.

Årsmötesprotokoll 2020 och Verksamhetsplan IM Lunds lokalförening 2020

Styrelse
Inga-Lill Persson (ordförande)
Jan Eric Andersson (vice ordförande)
Ingela Tordenmalm (sekreterare)
Anna Lundberg (kassör)
Anna Steffen (ledamot)
Katarina Lenze (ledamot)
Boel Olsson (ledamot)
Birgitta Rosen (suppleant)
Titti Strömersten (suppleant)
Lisbeth Henning (suppleant)