Lokalförening Stockholm

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Stockholm bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika och läxhjälp. Vi har också en eventgrupp och anordnar kvinnoträffar.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet

Obs! extra årsmöte se mer info här  https://www.imsweden.org/aktuellt/kalendarium/16834/

Handlingar årsmöte 17/2 – 2022

Dagordning IM Stockholm årsmöte 2022

Verksamhetsplan 2022 IM Stockholm

IM Verksamhetsberättelse 2021

Bokslut 2021

Revisionsberättelse 2021

valberedningen 2022

Vill du kontakta styrelsen för IM Stockholm når du oss på stockholm.lf@imsweden.org.

Styrelse
Paula Friman (Ordförande)
Ludwid Hedlund (Kassör)
Fredrik Larsson (Styrelseledamot)
Alaa Altayeb (styrelseledamot)
Birgit Nordahl (styrelseledamot)
Abdu Haj Ali (styrelseledamot)