Lokalförening Stockholm

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Stockholm bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika och läxhjälp. Vi har också en eventgrupp och anordnar kvinnoträffar.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet

 

Handlingar årsmöte 26/2 – 2023

Verksamhetsplan med budget sth 2023

Verksamhetsberättelse 2022 – draft

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse 2022 – signerad

valberedningens förslag för årsmötet 2023

Omval:

Ordförande Paula Friman, 1 år

Ordinarie: Yaiesosay Bojang, 2 år

Nyval:

Ordinarie Ulrica Carlson, 2 år

Suppleant Ana Milena Isacson, 1 år

Innehar tvåårigt mandat:

Ludwig Hedlund

Birgit Nordahl

 

Vill du kontakta styrelsen för IM Stockholm når du oss på stockholm.lf@imsweden.org.

Styrelse
Paula Friman (Ordförande)
Ludwid Hedlund (Kassör)
Yaiesosay Bojang (Styrelseledamot)
Alaa Altayeb (styrelseledamot)
Birgit Nordahl (styrelseledamot)
Abdu Haj Ali (suppleant)