IMs mål är att människor som lever i fattigdom och utanförskap världen över ska ha möjlighet att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och leva värdiga liv. Vi tror att varje människa har en inneboende kraft att förändra sin situation och arbetar därför för att stärka människors handlingskraft och egenmakt.

IMs verksamhetsberättelse 2018
IMs verksamhetsberättelse/årsredovisning 2018

 IMs verksamhetsberättelse 2018

Fokusområden för IMs arbete under 2018 var de samma som för 2015–2017: hälsa, utbildning,försörjning samt stärkt civilsamhälle. Dessa områden hade definierade mål som vägledde vårt arbete under den gångna strategiperioden.

Under året pågick även ett intensivt förändringsarbete som resulterade i en ny strategi och nya arbetssätt för åren 2019–2023.

IM firade 80 år och fick besök av Dalai lama.

Ladda ner