IM är en medlemsorganisation där lokalföreningarna utgör stommen i medlemsdemokratin. Medlemskapet kostar 100 kronor per år och du kan själv välja hur du vill engagera dig, från stödmedlemskap till engagemang i verksamhet eller som förtroendevald.

OBS! Det är viktigt att du anger ditt personnummer så att vi hittar dig i systemet.

Engagera dig och gör skillnad – bli medlem

Ju fler medlemmar vi kan mobilisera desto större blir vår gemensamma möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Som medlem är du en del av IM och tillsammans kan vi:

  • Öka IMs medmänskliga styrka.
  • Kämpa för demokrati och jämlikhet.
  • Stärka det svenska civilsamhället.

100 kronor ger dig medlemskap samt IMs tidning Medmänsklighet fyra ggr/år.

Ange dina uppgifter

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Gå vidare
1 Uppgifter
2 BETALSÄTT

Medlemmarna bestämmer

IM arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap. Tack vare våra engagerade givare, volontärer, och som en av 17 ramorganisationer till Sida, har IM stora möjligheter att arbeta för en bättre värld. Hur IM ska arbeta är du som medlem med och bestämmer. Vi vill ha engagerade medlemmar som tycker och vill förändra!

Tillsammans kan vi förändra

Tillsammans med våra andra medlemmar är du med och bygger ett civilsamhälle med starka röster som aktivt tar ställning i frågor kring integration, diskriminering, fattigdom och samhällsutveckling. Något som just nu kanske är viktigare än på mycket länge. Engagera dig som medlem och var med och påverka hur en av Sveriges viktigaste organisationer arbetar. Bli medlem i dag och gör skillnad!

”IM behövs mer än någonsin! Det är en organisation förankrad i historien, och genom det dynamiska tankesätt som idag genomsyrar arbetet kommer IM spela en viktig roll även i framtiden.”

Lave Beck-Friis
Styrelseordförande IM
Lave Beck-Friis, styrelseordförande IM
SVerigekarta som visar IMs lokalföreningar

Som medlem hör du till någon av våra lokalföreningar runtom i Sverige

IMs verksamhet bedrivs av volontärer runt om i Sverige som är organiserade i lokalföreningar och lokala grupper. Lokalföreningarna är egna juridiska personer där det finns en styrelse som ansvarar för föreningens arbete och ekonomi. Lokala grupper är volontärer som samlas och gör saker tillsammans utan att vara organiserade som en lokalförening. Både lokalföreningar och lokala grupper arbetar efter IMs värderingar och följer IMs stadgar. Bli medlem i dag!

Läs mer om IMs medlemsorganisation

Tillsammans förändrar vi världen

Nasrin Ebrahimi

”Jag är medlem i IM för att jag tycker om IMs aktiviteter och insatser som bidrar till mer medmänsklighet. IM brinner för ett bra samhälle”

Nasrin Ebrahimi
Styrelseledamot i IM Stockholms lokalförening

Att bli IM-fadder innebär att du varje månad bidrar till en bättre värld. Du gör skillnad!

Det finns många sätt att engagera sig på, och några timmar i veckan gör stor skillnad.

En gåva hjälper oss kämpa mot orättvisa och för en mer jämställd värld med fokus på kvinnor, barn och andra utsatta grupper.