Hoppa till innehåll

Medlemsförmåner

IM är en demokratisk organisation. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka vårt arbete. Ett medlemskap innebär också att du får tillgång till ett antal förmåner.

Så kan du påverka

  • Du har rösträtt på årsmötet i den lokalförening du tillhör därmed möjlighet att påverka lokalföreningens arbete.
  • Du kan väljas som förtroendevald till den lokala styrelsen eller som ombud för lokalföreningen till det nationella årsmötet. Mer information om IM:s lokalföreningar hittar du här.
  • Du kan skicka förslag till det nationella årsmötet och medlemsinitiativ till styrelsen

Du får också:

  • Möjlighet att delta i IM:s utbildningar utan kostnad.
  • Fyra nummer av IM:s tidskrift Medmänsklighet

Medlemskapet gäller per kalenderår och är individuellt. Nytt medlemskap tecknat efter 15 september gäller även för nästa år.

Teckna ditt medlemskap här.

Har du frågor om våra medlemsförmåner? Kontakta vår föreningsutvecklare:

Anna Ljunggren