IM och klimaträttvisa

I klimatkrisens spår följer ökad fattigdom, minskad jämställdhet och ökad utsatthet för grupper som redan lever i utanförskap. Att motverka detta och bygga motståndskraft är viktiga delar i IM:s verksamhet.

IM:s uppdrag är att bekämpa fattigdom och utanförskap för de som lever i störst utsatthet i världen och därför är det naturligt att vi arbetar för att motverka klimatkrisens följder i låg- och medelinkomstländer. Vi pratar om ”klimaträttvisa” – alltså att rika länder, förutom att minska sina egna utsläpp och negativa miljöpåverkan, måste bidra med resurser för omställning och klimatanpassning i de områden som drabbas hårdast.

Klimatkrisen drabbar de grupper som redan är mest utsatta – kvinnor, barn, minoritetsgrupper och människor med funktionsnedsättningar. Ett exempel är att när vattnet sinar och brunnar torkar ut så får kvinnor gå ännu längre varje dag för att hämta det lilla vatten de kan hitta – vilket i sin tur har negativ inverkan på deras tid och förmåga att delta i aktiviteter i samhället, såsom utbildning och föreningsliv. De spär på ojämlikhet och ojämställdhet. När familjers inkomster minskar är det först och främst flickor som tas ur skolan för att det inte finns pengar till skolavgifter eller skolmaterial, vilket i sin tur ökar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter.