Hoppa till innehåll

IM i Guatemala

Det guatemalanska samhället kännetecknas av strukturella ekonomiska och sociala ojämlikheter som leder till kränkningar av människors rättigheter. Särskilt utsatta är kvinnor, unga flickor, personer med funktionsnedsättning och landets ursprungsbefolkningar.

Guatemala

Kamp för ungas rättigheter

Incidejoven är en ungdomsgrupp som kämpar för ungas reproduktiva hälsa och rättigheter, bland annat HBTQ-personers rättigheter.

Utmaningar i landet

Trots att Guatemalas ekonomi växer gynnas bara samhällets toppskikt av det. Stora delar av befolkningen saknar fortfarande tillgång till vård, utbildning och infrastruktur, och nära 60 procent av invånarna lever i fattigdom.

Inbördeskriget i Guatemala (1960—1996) har satt djupa spår. Slumområdena och ojämlikheten från kriget har stannat kvar, likaså våldet som idag kommer från gängkriminalitet och narkotikahandel. Guatemala är formellt sett en demokrati, men har en historia av att bestraffa aktivister och journalister som höjer rösten.

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor och flickor i Guatemala är diskriminerade, stängs ofta ute från arbetslivet och blir lätt beroende av män i närheten. Många utsätts för övergrepp, sexhandel, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Abort är bara tillåtet om moderns liv står på spel.

Ursprungsbefolkningen (ca. hälften av invånarna) är mest utsatt. Idag har många flyttat tillbaka till landsbygden efter kriget, men stigmat mot deras folk gör att deras levnadsstandard är låg. Barriärer mellan det officiella språket spanska och gruppernas eget språk förvärrar situationen ytterligare.

Andra utsatta grupper är människor med funktionsnedsättning och HBTQ-personer. För dem fungerar inte samhällets skyddsnät vilket gör dem sårbara för marginalisering och hatbrott.

Vårt arbete

IM vill bryta orättvisa strukturer som stänger människor ute från samhället och från makten över sina liv. Därför jobbar vi för att utsatta människor ska ha möjlighet att organisera sig och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv. Det gör vi genom att stötta projekt och organisationer som fokuserar på att:

  • Stärka kvinnor så att de kan försörja sig och bli ekonomiskt självständiga
  • Flickor ska gå i skolan istället för att gifta sig och föda barn tidigt
  • Utbilda barn och ungdomar om sexuell hälsa och HBTQ-personers rättigheter
  • Motarbeta våld inom familjer
  • Stärka urbefolkningsgruppers rätt till land, utbildning, försörjning, vård och infrastruktur
  • Stötta människor med funktionsnedsättning till självständighet och bättre levnadsvillkor

Kontakt

Montserrat Deu Pons, Regionchef Centralamerika

E-post montserrat.deu@imsweden.org

Våra partners i Guatemala

IM tror på att förändring blir som bäst när invånarna själva har makten att påverka sitt samhälle. Därför stöttar vi organisationer i länderna vi arbetar istället för att göra egna insatser. Läs mer om vårt arbetssätt.

Asecsa

Asecsa verkar på nationell nivå men IM stöder verksamheten i regionen Alta Verapaz. Arbetet riktar sig till ungdomar från urfolken för att stärka deras kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Ungdomarna lär sig bland annat om genus, jämställdhet och om användning av preventivmedel. De håller sedan föreläsningar för andra ungdomar men också för föräldragrupper. Genom att ge föreläsningar tränar ungdomarna upp sin ledarskapsförmåga. Asecsa har öppnat ett bibliotek i en skola där ungdomarna och lärarna har tillgång till böcker som handlar om sexualitet, relationer och familjeplanering.

Utöver arbetet med ungdomar håller Asecsa i utbildningar med lärare från över 25 olika skolor vilket gör att kunskapen når ut till flera olika byar. Organisationen håller workshops och utbildningar på befolkningens modersmål Q’eqchi vilket har visat goda resultat eftersom att informationen blir mer lättillgänglig. Asecsa har samarbetat med utbildningsministeriet och vårdcentraler för att utbyta information och stärka verksamheten. Målgruppen är 180 ungdomar, 180 föräldrar, 60 lärare och 84 barnmorskor.

CDRO

CDRO Association ((Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente) är ett socialt nätverk av organisationer, institutioner och samhällsbaserade ledare som främjar mänskliga rättigheter och landsbygdsutveckling i västra Guatemala. CDRO fokuserar sitt arbete särskilt mot kvinnlig ursprungsbefolkning och ekonomisk fullmakt.

Coindi

COINDI arbetar för kvinnors och ursprungsbefolkningars rättigheter och för att stärka kvinnors ekonomiska möjligheter. Organisationen grundades 1986 under inbördeskriget i Guatemala. Organisationen skapades av och för mayabefolkningen. Coindi arbetar i regionen Sololá och IMs stöd fokuserar på politisk träning för kvinnor och ungdomar för att skapa ungdomsledare i lokalsamhällen.

Incidejoven

Organisationen Red de jovenes para la incidiencia política (INCIDEJOVEN) grundades 2006, bestående av unga kvinnor och män, som arbetar för att främja och försvara sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Nätverket har ett starkt könsperspektiv och dess arbete är främst inriktat mot påverkansarbete och opinionsbildning.

Mujeres Indígenas Tzununija

Mujeres Indígenas Tzununija arbetar för att stärka urfolkskvinnors rättigheter i Guatemala och för att motarbeta den ojämlikhet som drabbar urfolkskvinnor i form av fattigdom, utanförskap, diskriminering, rasism och våld. Genom organisering och utbildning kan kvinnorna delta i politiska processer för att förändra situationen för kvinnor i lokalsamhällen.

Redsag

Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) är en plattform för befolkningen och olika sociala och populära sektorer som arbetar och försvarar livsmedelssuveränitet. REDSAG arbetar för att främja självständighet för landsbygds- och inhemska samhällen, och deltar i förespråksåtgärder på nationell nivå, för att skydda en hållbar lokal ekonomisk utveckling.