Jordanien har starka lagar som skyddar barn och vuxna med funktionsnedsättningar, men trots detta utsätts många människor för diskriminering. Det kan IM inte acceptera.

I Jordanien samarbetar IM med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.

Människor med funktionsnedsättningar är en mycket utsatt grupp i Jordanien, de lever ofta i extremt utanförskap och ”göms undan” av familjen och hindras vara med och bestämma om sitt eget liv och sin framtid.

Organisationerna som IM samarbetar med mobiliserar människor för att kräva sina rättigheter. Rättighetsbärare, aktivister och organisationer kan stärka varandra och höja sina röster med kraft för ett öppnare samhälle med respekt för de mänskliga rättigheterna. Med kunskap och nätverk kan personer med funktionsnedsättningar förändra såväl enskilda individers liv som attityder i samhället. Ju fler människor som engagerar sig desto större kraft finns det att påverka beslutsfattare och utmana rådande fördomar och normer om personer med funktionsnedsättningar. Även kvinnor, och ännu mer kvinnor med någon form av funktionsnedsättning, drabbas hårt av diskriminerande lagar, fördomar och konservativa idéer om könsroller.

Genom att belysa och förändra grundorsakerna till de orättvisa strukturerna kan IMs partnerorganisationer både stötta individer att hävda sina rättigheter i det jordanska samhället och påverka myndigheter och lagstiftning.

Med ökad kunskap och förståelse hos både allmänhet och beslutsfattare kan mentaliteten förändras och de strukturer som diskriminerar kvinnor och människor med funktionsnedsättningar kan upphöra.

IM ser partnerskap med och stärkande av lokala organisationer som utgångspunkten för att skapa hållbar förändring där alla kan leva ett liv i värdighet.

Fakta Jordanien
Huvudstad: Amman
Antal invånare: Cirka 7,5 miljoner
Human Development Index: 95
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Jordanien hittar du här.

Faris ska ha ett bra liv

Luma Jamjoum har bestämt sig. Hennes son Faris ska inte ha ett sämre liv än sina syskon bara för att han har autism. Men i Amman där hon bor är det inte lätt. Fördomarna om intellektuella funktionsvariationer är många. Därför har Luma engagerat sig i IMs partnerorganisation Sana, där föräldrar tillsammans kämpar för sina barns rättigheter.

Stöd IMs arbete