Hoppa till innehåll

Vårt arbete i Moldavien

IM:s arbete i Moldavien är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och på ungdomar i utanförskap.

Möt två av våra partners

Jobbträning hos Eco-Razeni

Valentina Dimicenco deltog i ett jobbträningsprogram som drivs av IM:s partner Eco-Razeni. Det öppnade en möjlighet för henne att bli ekonomiskt självständig, något som är svårt för personer med funktionsnedsättningar i Moldavien. Foto: Mikhail Calarasan

Läs mer om Eco Razeni

WPCS löser jobb och återvinning

I Criuleni-distriktet utanför Chisinau i Moldavien finns ingen återvinningsstrategi. IM:s lokala partner WPCS har löst problemet genom att låta personer med funktionsvariationer hjälpa till. Detr stärker dem så att de på sikt själva kan ta steget ut på arbetsmarknaden och få en plats i samhället.

Se filmen

Utmaningar i landet

Fattigdomen är utbredd i Moldavien. Landet blev självständigt 1991, men trots ekonomisk tillväxt brottas Moldavien fortfarande med stora politiska, ekonomiska och sociala problem.

Även om det finns lagstiftning för att tillgodose de mänskliga rättigheterna sker det övergrepp och kränkningar. Detta beror att det inte finns tillräcklig kontroll att lagar efterlevs samt en utbredd och systematisk korruption. Civilsamhällets utrymme att agera har krympt och oberoende media sätts under allt större press. Olika former av diskriminering förekommer.

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor, minoriteter, äldre, hbtq-personer, personer med funktionsnedsättning och intagna på institutioner hör till de grupper som är mest utsatta för kränkningar och diskriminering.

Enligt officiella siffror finns 184 500 personer med funktionsnedsättningar, varav 12 900 barn, registrerade i Moldavien men mörkertalet beräknas vara stort. Fördomarna kring fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar är omfattande. 2015 uppgav mer än hälften av de tillfrågade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ”är farliga och bör hållas åtskilda från andra” och en stor majoritet menade att dessa människor hör hemma på en statlig institution.

IM:s arbete

IM:s arbete i Moldavien är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och på ungdomar i utanförskap. Vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer för att på såväl individuell och samhällelig som strukturell nivå åstadkomma hållbar förändring som gör Moldavien till ett land för alla, oavsett funktionsvariation.

För att uppnå förändring krävs en omfattande attitydförändring på alla nivåer. Det handlar både om att stärka individer och deras familjer för att uppnå en medvetenhet kring människors lika värde och rättigheter, och om att se till att samhället görs tillgängligt för alla. I detta arbete har IM en viktig roll i att stödja partnerorganisationer där människor med funktionsnedsättningar själva kräver förändring.

Exempel på vårt arbete:

  • Vi tillgängliggör samhället för personer med funktionsnedsättning, exempelvis genom att bygga ramper.
  • Vi erbjuder yrkesutbildningar som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att komma ut i arbetslivet.
  • Vi ger stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar så att de kan kräva barnens rättigheter gentemot myndigheter.

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser.

Se filmen och lär dig mer om hur vi arbetar

Kontakt

Silvia Apostol, regionchef Östra Europa

E-post silvia.apostol@imsweden.org

Våra partners i Moldavien

ACPD

Active Communities for Participatory Democracy (ACPD) är en organisation som arbetar med att underlätta medborgares deltagande i beslutsprocesser på lokal och nationell nivå med syfte att stärka gräsrotsorganisationer. ACPD arbetar med deltagandeprocesser i alla dess former för att underlätta dialogen mellan medborgare och myndigheter, bland annat genom lokal organisering, deltagande i budget- och beslutsarbeten samt med kollektivt ansvar för stadsträdgårdar.

AOPD

Alliance of Organisations for Persons with Disabilities from the Republic of Moldova (AOPD) är en civilsamhällesorganisation bestående av olika organisationer som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor både på nationell och lokal nivå. Organisationen förespråkar funktionsnedsatta människors rättigheter genom att arbeta för ökad medvetenhet och genom policybevakning, men också genom att arbeta för inkludering inom utbildning och arbete och med avinstitutionalisering.

CPD

Center Partnership for Development (CPD) är ett center för dokumentation, information och träning för icke-statliga organisationer och initiativtagande grupper inom områden för jämställdhet och kvinnliga rättigheter. CPD yrkar på en implementering av koncept för jämställdhet inom alla livsområden. IM har samarbetat med CPD sedan 2019.

EcoVisio

Ecovisio är en icke-statlig gräsrotsorganisation som driver program för att utbilda och stärka individer, förena nyckelaktörer och främja ekologisk och social innovation. De främjar aktivt medborgarskap, miljömässig och ekonomisk motståndskraft, socialt entreprenörskap samt landsbygdsutveckling genom att vårda ett växande samhälle format av förändringsskapare i Moldavien.

Eco-Răzeni

Eco-Răzeni grundades 1998 och arbetar med att förse ungdomar med information, teknik och kunskaper i miljöfrågor. I staden Ialoveni i sydvästra Moldavien är de en välkänd aktör och samarbetar med lokala och regionala myndigheter.

Eco-Răzeni riktar sig också till medier och försöker på så sätt nå ut till en bredare allmänhet. Målet är att engagera lokalsamhällen i miljöfrågor och att öka kunskapen och förändra beteendemönster, för att skapa ett mer harmoniskt samhälle för både människa och natur.

IM stödjer organisationens arbete med att inkludera unga med funktionsnedsättning i arbetsmarknaden. Insatserna handlar om att skapa en plattform för entreprenörskap i landet och att implementera en modul för yrkesutbildningar som utarbetats av ett socialt företag med miljöprofil inom cateringbranschen – ”Floare de Cires”.

Parinti Solidari

Parinti Solidari är ett initiativ av människor som träffats online i sociala medier. Organisationen föddes ur en gemensam önskan om att förändra utbildningssystemet i Moldavien.  Grundtanken är att föräldrarnas solidaritet ska stå som en enad kraft mot det korrupta systemet.

Youth Media Center

Youth Media Center (Centrul Media Pentru Tineri), främjar ungdomars samhällsengagemang genom tillgång till information. Organisationen erbjuder ungdomar utbildningar i medieproduktion för att stärka deras röster.