Fördomar ska inte få stoppa någon att själv styra över sitt liv.

IMs arbete i Moldavien är inriktat på människor med funktionsnedsättningar och på ungdomar i utanförskap. Vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer för att på såväl individuell och samhällelig som strukturell nivå åstadkomma hållbar förändring som gör Moldavien till ett land för alla, oavsett funktionsvariation.

Fattigdomen är utbredd i Moldavien. Landet blev självständigt 1991, men trots en ekonomisk tillväxt brottas Moldavien fortfarande med stora politiska, ekonomiska och sociala problem. Personer med funktionsnedsättningar är en av de mest utsatta grupperna i landet och är marginaliserade både ekonomiskt och socialt.

Enligt officiella siffror finns 184 500 personer med funktionsnedsättningar, varav 12 900 barn, registrerade i Moldavien men mörkertalet beräknas vara stort. Fördomarna kring fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar är omfattande. 2015 uppgav mer än hälften av de tillfrågade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ”är farliga och bör hållas åtskilda från andra” och en stor majoritet menade att dessa människor hör hemma på en statlig institution.

För att uppnå förändring krävs en omfattande attitydförändring på alla nivåer. Det handlar både om att stärka individer och deras familjer för att uppnå en medvetenhet kring människors lika värde och rättigheter, och om att se till att samhället görs tillgängligt för alla. I detta arbete har IM en viktig roll i att stödja partnerorganisationer där människor med funktionsnedsättningar själva kräver förändring.

 

Fakta Moldavien
Huvudstad: Chișinău
Antal invånare: 3,5 miljoner
Human Development Index: 112
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Moldavien hittar du här.

Kontaktperson
Silvia Apostol
Regionchef östra Europa
Ett aktivt liv i rullstol

Ett aktivt liv i rullstol

Fram till åtta års ålder var Eleonora aldrig utanför huset på grund av sin funktionsnedsättning. Tack vare IMs partner WCPS fick hon tillgång till en rullstol och lever nu ett aktivt liv i Izbiste nära Moldaviens huvudstad Chisinau. Genom WCPS yrkesprogram har hon fått jobb på en lokal skola där hon undervisar i handarbete och broderi.

Foto: Ramin Mazur

Stöd IMs arbete