Partners Moldavien

AOPD

Alliance of Organisations for Persons with Disabilities from the Republic of Moldova (AOPD) är en civilsamhällesorganisation bestående av olika organisationer som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor både på nationell och lokal nivå. Organisationen förespråkar funktionsnedsatta människors rättigheter genom att arbeta för ökad medvetenhet och genom policybevakning, men också genom att arbeta för inkludering inom utbildning och arbete och med avinstitutionalisering.

CPD

Center Partnership for Development (CPD) är ett center för dokumentation, information och träning för icke-statliga organisationer och initiativtagande grupper inom områden för jämställdhet och kvinnliga rättigheter. CPD yrkar på en implementering av koncept för jämställdhet inom alla livsområden. IM har samarbetat med CPD sedan 2019.

CRPD

Center for the Rights of Persons with Disabilities CRPD arbetar med att personer med funktionsnedsättnings ska få ökat deltagande i det offentliga livet, såväl som deltagandet av organisationer som företräder dem. Verksamheten kretsar kring juridisk rådgivning och att driva rättsprocesser, arbete för förbättringar i lagstiftningen samt påverkansarbete.

Eco_Răzeni

Eco-Răzeni grundades 1998 och arbetar med att förse ungdomar med information, teknik och kunskaper i miljöfrågor. I staden Ialoveni i sydvästra Moldavien är de en välkänd aktör och samarbetar med lokala och regionala myndigheter.

Eco-Răzeni riktar sig också till medier och försöker på så sätt nå ut till en bredare allmänhet. Målet är att engagera lokalsamhällen i miljöfrågor och att öka kunskapen och förändra beteendemönster, för att skapa ett mer harmoniskt samhälle för både människa och natur.

IM stödjer organisationens arbete med att inkludera unga med funktionsnedsättning i arbetsmarknaden. Insatserna handlar om att skapa en plattform för entreprenörskap i landet och att implementera en modul för yrkesutbildningar som utarbetats av ett socialt företag med miljöprofil inom cateringbranschen – ”Floare de Cires”.

Ecovision

Ecovision är en icke-statlig gräsrotsorganisation som driver program för att utbilda och stärka individer, förena nyckelaktörer och främja ekologisk och social innovation. De främjar aktivt medborgarskap, miljömässig och ekonomisk motståndskraft, socialt entreprenörskap samt landsbygdsutveckling genom att vårda ett växande samhälle format av förändringsskapare i Moldavien.

Fedra

The Federation of Associations in the Autism Field (FEDRA) är ett förbund med minst 20 samarbetande civilsamhällesorganisationer, föräldraföreningar och professionella organisationer som kämpar för rättigheter för barn med olika autismspektrumtillstånd.

Keystone Moldavien

Keystone Moldavien stödjer barn, unga och familjer med funktionsnedsättningar eller som lever i social utsatthet, så att de kan ta aktiv del i samhället. De har utvecklat ett system med service och stöd på lokal nivå för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att lämna olika särskilda boenden och institutioner, återintegreras i samhället och få tillgång till utbildning på samma villkor som andra.

Med IMs hjälp stärker Keystone flera lokala grupper med aktivister och med föräldrar för att skapa nationell debatt och en plattform för påverkansarbete dem emellan.

Motivatie

Motivatie grundades år 2000 och arbetar med att stödja personer med funktionsnedsättning, att främja deras rättigheter och social integration. Organisationen belyser hur samhället samt statliga och privata företag hindrar eller diskriminerar personer ur gruppen. Ett av flera verksamhetsområden är samarbete med olika aktörer för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få anställning.

Voinicel

Voinicel är en organisation som erbjuder tidiga insatser för ungefär 150 barn med funktionsnedsättningar och deras familjer varje år. Under de senaste nio åren har fler än 1200 barn fått stöd och varje år sker mellan 1300 och 1500 rådgivande samtal. IM stödjer utvecklingen av en modell för tidiga insatser som ska kunna användas på nationell nivå.

WCPS

WCPS, Woman and Child – Protection and Support (i Moldavien heter de FCPS, Femeia şi Copilul – Protectie şi Sprijin) arbetar i distrikten Criuleni och Dubasari med att inkludera barn med funktionsnedsättningar i skolan och i samhället. Det gör organisationen bland annat genom att för utbildningsdepartementet ta fram en modell för en inkluderande skola.

Youth Media Center

Youth Media Center (Centrul Media Pentru Tineri), arbetar med att stärka personer med funktionsnedsättningar och civilsamhällesorganisationer genom kreativ kommunikation. Organisationen hjälper dessa grupper att hitta sätt att uttrycka sig själva på, så att deras röst stärks och dess budskap sprids.