För att stärka flickors och kvinnors ställning och förhindra barnäktenskap i Malawi satsar IM på flickors utbildning och kvinnors försörjning.

Malawi är ett av världens fattigaste länder där 20 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Majoriteten bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad.

Varannan malawisk flicka ingår äktenskap innan sin artonårsdag, trots att det finns en lag som ska förhindra barnäktenskap. Det är oftast fattigdom som tvingar fram barnäktenskap – familjen får en mun mindre att mätta och tjänar samtidigt en peng. Flickor så unga som tio till tolv år gifts bort och blir gravida tidigt i sina liv. De flesta slutar också att gå i skolan.

Flera av IMs partners arbetar med bykommittéer och föräldra- och ungdomsgrupper för att sprida kunskap om barns och kvinnors rättigheter och om hur skadliga traditioner, som initiationsriter, är dåliga för hela samhället. Genom att stärka människor att själva påverka de beslut som fattas sker förändring på flera nivåer, såväl på individnivå som samhällsnivå.

Kvinnor som får möjlighet att tjäna egna pengar är med och förändrar maktstrukturer i byarna. De får vara med när beslut som rör familjen ska fattas och bestämma vad pengarna ska användas till. Kvinnorna som deltar i IMs projekt är måna om att deras döttrar ska få gå i skolan eftersom de själva inte fått den möjligheten som barn. Men projekten riktar sig inte bara till kvinnor. För att verklig förändring ska ske måste hela samhället engageras.

Fakta Malawi
Huvudstad: Lilongwe
Antal invånare: Cirka 18 miljoner
Human Development Index: 171
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Malawi hittar du här.

Kontaktperson
Steve Tahuna
Landchef Malawi
Foto: Malin Kihlström

Nu kan Rose spara

För fyra år sedan saknade Rose Thaundis familj ofta mat på bordet. Men när hon gick med i en sparlåneklubb vände det.
– Jag fick utbildning i företagande och lånade pengar till att köpa och sälja tomater. För första gången kunde jag spara pengar!
Idag slipper familjen gå hungrig och Rose kommer att ha råd att skicka sina barn till skola. Drömmen är att utöka verksamheten.

Stöd IMs arbete