I det politiskt instabila Zimbabwe arbetar IM för att utsatta barn och unga ska ha rätt till utbildning och sin egen framtid.

Zimbabwes befolkning är hårt drabbad av de senaste årens politiska läge, som kulminerade när Robert Mugabe lämnade makten. Fattigdomen är stor och andelen HIV/Aids-sjuka är hög. Aidsepidemin gjorde många barn föräldralösa, och påverkade hela samhället. För många familjer innebär fattigdomen att det är svårt att få mat för dagen, och ännu svårare att se till att barnen får den utbildning de behöver för att få en bra framtid. Barnäktenskap är vanliga, liksom tonårsgraviditeter och osäkra aborter.

IM arbetar för att unga människor ska få kunskap om sina kroppar, om sina rättigheter och om vikten av utbildning. Vi arbetar för att kvinnor ska ha möjlighet att försörja sig själva, trots att fördomar och förlegade strukturer gör det svårt. Stort fokus ligger också på barn med funktionsnedsättningar och deras familjer, som ofta hamnar i utanförskap på grund av fördomar och okunskap i omgivningen. När familjerna får kunskap och nätverk kan de kräva sina barns rätt till vård och utbildning och på så sätt förändra både sin egen situation och samhället.

Fakta Zimbabwe
Huvudstad: Harare
Antal invånare: Cirka 16 miljoner
Human Development Index: 156
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Zimbabwe hittar du här.

Kontaktperson
Dalitso Kubalasa
Regionchef södra Afrika
Foto: Malin Kihlström

Hon vill stoppa barnäktenskap

Tadiwa Tunduwani var 14 år när hon gifte sig, 16 när hon fick barn. Med stöd från IMs partner Rosaria Memorial Trust (RMT) tog hon sig ur äktenskapet och började skolan igen. Idag kämpar hon mot barnäktenskap och har hållit föredrag om sina erfarenheter på internationella konferenser i Zambia och Etiopien.
– Förhoppningsvis kan min insats innebära att andra flickor slipper gå igenom samma sak som jag har gjort, säger hon.

Stöd IMs arbete