Lokalkontor Göteborg

Vi skapar mötesplatser för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika, läxhjälp och föreningsguidning för ungdomar.

Vår drivkraft är ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra. För oss handlar det om att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Är du ny i Göteborg? Klicka här!

Vill du bli volontär? Klicka här!

Så här kan du stötta Ukraina

Facebook: Individuell Människohjälp Göteborg
Instagram: @imgoteborg

IMs kontor

Besöksadress: Södra Hamngatan 29 (hos Sensus)
Postadress: IM, c/o Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg
E-post: goteborg@imsweden.org