IM i Indien arbetar för att bryta det utanförskap som fattiga kvinnor på landsbygden och människor med funktionsnedsättningar hamnat i.

I ett land med så stora sociala klyftor som Indien har många människor det mycket svårt. Hårdast drabbade är Dalitkvinnor (tidigare så kallade ”kastlösa”) och människor med funktionsnedsättningar som trots lagstiftning mot diskriminering ändå hamnar i socialt och ekonomiskt utanförskap.

Det djupt rotade traditionella beteendet och trossystemet i Indien gör att kvinnor missgynnas på många områden, bland annat vad gäller tillgång till utbildning, vård och arbetstillfällen. Tillsammans med partnerorganisationer strävar IM efter en helhetssyn för att stärka kvinnors egenmakt. Det görs genom att stödja småskaliga inkomstgenererande projekt och genom spar- och kreditmodeller för såväl individer som grupper. Förlegade könsroller och patriarkala strukturer ligger bakom barnäktenskap och påtvingade arrangerade bröllop, som bidrar till att kvinnor förvägras rätten till sin egen kropp och makten över sina liv.

En viktig aspekt av IMs arbete är att se till att människor känner till sina rättigheter. När utsatta grupper, till exempel fattiga kvinnor på landsbygden och människor med funktionsnedsättning, själva kan kräva sina rättigheter av myndigheter och beslutsfattare ökar trycket på dem som sitter vid makten. I Indien, precis som på många andra håll i världen, har vi kunnat se hur utrymmet för människor att mobilisera sig och engagera sig för sina rättigheter krympts. Därför är det viktigt att stödet till partnerorganisationer både handlar om insatser på individ- och gruppnivå och om att stärka organisationerna och främja ett demokratiskt och levande civilsamhälle.

Lite historia: IM har varit inblandad i många olika typer av stödinsatser i Indien sedan 1960-talet. Arbetet har varierat både geografiskt och tematiskt. I början låg störst fokus på att bistå tibetanska flyktinggrupper genom att bygga upp nödvändig infrastruktur, bygga skolor och implementera hälsoprogram. Under årens lopp har fokus skiftat, och IM har fördjupat sitt arbete med att stärka marginaliserade kvinnor och barns möjligheter till försörjning och utbildning.

På många platser är resultaten av IMs insatser påtagliga. Arbetet har haft en god effekt när det gäller att stärka lokala partners, upprätta framgångsrika självhjälpsgrupper och att förbättra utbildningen för marginaliserade grupper. IM arbetar med flera utsatta och marginaliserade grupper, såsom flyktingar, migrerande arbetare, kastlösa, stamfolk, barn med funktionshinder, föräldralösa, gatubarn, människor som drabbats av spetälska och HIV/AIDS.

 

Fakta Indien
Huvudstad: New Dehli
Antal invånare: 1,2 miljarder
Human Development Index: 130
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Indien hittar du här.

Anita Rawat startade sin business med en mjölkko.

Kapital och kunskap i självhjälpsgrupper

Fattigdomen och bristen på möjligheter till ett bra liv avfolkar landsbygden i den indiska delstaten Uttarakhand. En stor utmaning för landsortsbefolkningen är att hitta sätt att försörja sig. Anita Rawat, i rosa, är en av många starka affärskvinnor som fått stöd av IMs partner API. Hon lånade 10 000 rupees till en mjölkko och nu när lånet är avbetalat satsar hon på att utöka sin odling.

Stöd IMs arbete