Partners Indien

Appropriate Technology India

I Uttarakhand’s Chamoli arbetar vi med vår partner Appropriate Technology, ATI, för att stärka kvinnor ekonomiskt, genom att förändra deras livsuppehälle och främja deras rättigheter. Vårt arbete är inriktat på att bilda och stärka självhjälpsgrupper, att göra mejeriföretag kommersiellt gångbara för kvinnor som bor i bergen, etablera ekonomiska samarbeten och trygga kvinnors rätt till vård.

Kiran Society

Tillsammans med vår partner Kiran Society främjar vi inkluderande undervisning i delstaterna Uttar Pradesh och Bihar, genom att hjälpa barn med funktionsnedsättningar och marginaliserade flickor att gå i skolan. Vi hjälper även föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att förstå vilka utbildnings- och rehabiliteringsbehov deras barn har. För att främja inkluderande undervisning arbetar vi med skolor, utbildningsaktörer och representanter från hälso- och sjukvården.

Mountain Children’s Foundation (MCF)

Mountain Children’s Foundation (MCF) arbetar i bergssamhällen i Uttarakhand. Där förblir många byar resurssvaga och kämpar med sociala och ekonomiska svårigheter som migration, fattigdom och brist på utbildning. MCF arbetar brett med frågor som barns rättigheter, barns deltagande och skydd av barn. Barns hälsa, tillgång till sanitära faciliteter, katastrofberedskap, gott styrelseskick, utbildning och mer.

Samarbetet med IM startade 2017. Projektet ser till att barns rätt till kvalitativ utbildning möts genom att förbättra undervisning. MCF höjer medvetenheten i lokalsamhället om vikten av utbildning och barns rättigheter.

Maximising Employment to Serve the Handicapped, Mesh

Mesh (Maximising Employment to Serve the Handicapped) är en indisk icke-statlig organisation som använder handel för att rehabilitera personer med funktionsnedsättningar och människor som drabbats av spetälska. Mesh är medlem i World Fair Trade Organisation och säljer rättvisemärkta produkter runtom i världen.

IM har stöttat Mesh i projekt där hantverkare får hjälp att jämföra sina löner mot fyra nationella och internationella parametrar, och i ett annat där fokus ligger på att öka den inhemska försäljningen och att lära hantverkare hur de kan marknadsföra sina produkter.

Mount Valley Development Association

Mount Valley Development Association (MVDA) är en gräsrotsorganisation som arbetar med samhällen som ligger i bergsområden i delstaten Uttarakhand i Indien. Dåliga ekonomiska förhållanden och en långsam utveckling i området Bhilangana under tidigt 1990-tal fick MVDA att börja arbeta för områdets utveckling. MVDA har ett rättighetsbaserat arbetssätt och har lyckats mobilisera samhällen och kampanja mot bristfällande statliga utvecklingsinitiativ i regionen.

Organisationen arbetar under ett bredare ramverk för landsbyggdsutveckling och baserar sitt arbete på samhällsbehoven; många projekt kombinerar flera olika sociala problem med målsättningen att förbättra. MVDA arbetar inom områdena utbildning, försörjning, jordbruk samt katastrofrehabilitering.

Social and Resource Development Fund (Central Tibetan Administration)

Våra verksamheter med Social and Resource Development Fund, SARD, syftar till att minska marginalisering och exkludering av tibetanska flyktingar i Indien, med fokus på yrkesutbildning, företagande och karriärvägledning. Vårt fokus på ekonomisk försörjning har som målsättning att öka företagandet och sysselsättningen bland kvinnor, män och ungdomar.

Sarba Shanti Ayog, Sasha

Sarba Shanti Ayog är en utvecklingsorganisation som är knuten till Sasha, en banbrytande Fair Trade-organisation i Indien, som i över ett decennium har jobbat intensivt med marknads- och företagsutveckling i den informella hantverkssektorn. Organisationen har jobbat med mer än hundra hantverkare från olika delar av Indien och skapat nätverk där deras kompetens och kreativitet blir erkända.

The Himalaya Trust (THT)

The Himalaya Trust, THT är en civilsamhällesaktör som grundades 1993 med fokus på att stärka gräsrotsrörelser som jobbar för att skydda naturresurser i Indiens bergsområden. Organisationen stärker ursprungsbefolkningars kunskap om hur man lever hållbart i den sköra bergsmiljöer.

IMs partnerskap med THT började 2017. I den kuperade regionen Uttarakhand ska projektet stärka marginaliserade lokalsamhällen, särskilt kvinnor, så att de kan åtnjuta sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. THT kommer att lägga fokus på vikten av att hushålla med naturresurser. Statens utvecklingsstrategier sätter hårt tryck på den ömtåliga ekologin i regionen. THT organiserar kvinnor i grupper, höjer deras medvetenhet om olika statliga program och utvecklar nätverk som implementerar lokalt anpassade projekt.