IM jobbar för att Nepals kvinnor och flickor, särskilt de från marginaliserade grupper, ska få makten över sina kroppar och sina liv.

Morgondisigt jordbrukslandskap i de nepalesiska fotbergen i söder.

Nepals kvinnor och flickor drabbas hårt av förlegade traditioner och normer. Barnäktenskap är vanligt på landsbygden.

Våld i hemmet är vanligt. Därför har IM i Nepal stort fokus på jämställdhet och social inkludering. En nyckelfråga i detta är utbildning – bra och tillgängliga skolor och möjlighet för kvinnor och marginaliserade ungdomar att försörja sig och vara med och bestämma i familjen och i samhället.

Fattigdomen är utbredd i landet, andelen människor som lever i absolut fattigdom är nästan 22 procent – en av de högsta siffrorna i regionen. I marginaliserade grupper, som Daliter, är siffran fruktansvärd: 43 procent av dessa lever i fattigdom. Rätten till försörjning, att kunna sätta mat på familjens bord, är därför en avgörande fråga.

I samarbete med lokala partnerorganisationer kämpar IM för social och ekonomisk inkludering. Genom att stärka våra partnerorganisationer bidrar vi till att öka utrymmet för civilsamhället och relevanta nätverk av civilsamhällesorganisationer för att maximera deras påverkansförmåga.

Jordbävningen 2015

Efter den förödande jordbävningen år 2015 gick IM in och stöttade flera insatser i sex jordbävningsdrabbade områden. Från slutet av 2015 och framåt har IM, tillsammans med sina partners, stöttat återhämtnings- och återuppbyggnadsarbetet i Gorkha och Kathmandu, och även arbetat opinionsbildande vad gäller det humanitära ansvaret. Stödet till dessa partners förtsätter till 2021 och fasas sedan ut för att IM ska kunna fokusera sitt arbete till två distrikt i västra Nepal, Dang och Kapilbastu.

Fakta Nepal
Huvudstad: Katmandhu
Antal invånare: Cirka 30 miljoner
Human Development Index: 149
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Nepal »

Verksamhetsrapport från IM i Nepal 2019

Ladda hem och läs ».

Kontaktperson
Maria Kempe
Regionchef Sydasien
Yam Maya föder upp getter i bergen i Nepal.

Utbildning för framtiden

När Yam Maya Chidi, med stöd från IMs partner MADE, började med getuppfödning fick hon utöver träning och utbildning även två getter. Två år senare har Yam Maya nu tolv getter på sin gård och hon har dessutom kunnat sälja några getter och på så sätt ökat sina inkomster. Tack vare detta kan Yam Maya nu ge sin femåriga son en bättre utbildning.

Stöd IMs arbete