Hoppa till innehåll

Vårt arbete i Zimbabwe

I det politiskt instabila Zimbabwe är inflationen skyhög och matpriserna höga samtidigt som bränslebrist och korruption försvagar landet och gör livet hårt för befolkningen. Vi arbetar för att stärka utsatta gruppers rättigheter, främst kvinnor, unga flickor och personer med funktionsnedsättningar.

Tog sig ur barnäktenskap

Tadiwa Tunduwani var 14 år när hon gifte sig, 16 när hon fick barn. Med stöd från IM:s partner Rosaria Memorial Trust (RMT) tog hon sig ur äktenskapet och började skolan igen. Idag kämpar hon mot barnäktenskap och har hållit föredrag om sina erfarenheter på internationella konferenser i Zambia och Etiopien.

Utmaningar i landet

Zimbabwes befolkning är hårt drabbad av de senaste årtiondenas förtryck under Robert Mugabes styre. När han lämnade makten fanns en förhoppning om förändring som tyvärr inte har infriats. Skyhög inflation, orimliga matpriser, bränslebrist och korruption försvagar landet och gör livet hårt för befolkningen. Fattigdomen är mycket stor och andelen HIV-/aids-sjuka är hög. Aidsepidemin gjorde många barn föräldralösa, och det påverkar fortfarande hela samhället. En tydlig följd är att en mycket stor andel av befolkningen är ungdomar. För många familjer innebär fattigdomen att det är svårt att få mat för dagen, och ännu svårare att se till att barnen får den utbildning de behöver för att få en bra framtid. Barnäktenskap är vanliga, liksom tonårsgraviditeter och osäkra aborter.

Särskilt utsatta grupper

I Zimbabwe, liksom i de andra länderna i södra Afrika, är kvinnor och unga flickor särskilt utsatta. De saknar möjlighet att fatta beslut om sin kropp och sin egen framtid och ofta fastnar de i en ond spiral av tidiga äktenskap, tidiga graviditeter och fattigdom. Könsbaserat våld och sexuella övergrepp är vanligt förekommande.

En annan utsatt grupp är personer med funktionsnedsättningar och deras familjer. På grund av fördomar och okunskap i omgivningen hamnar de ofta i utanförskap och de får inte ta del av sina rättigheter.

IM:s arbete

IM arbetar för att unga människor ska få kunskap om sina kroppar, om sina rättigheter och om vikten av utbildning. Vi arbetar för att kvinnor ska ha möjlighet att försörja sig själva, trots att fördomar och förlegade strukturer gör det svårt. Stort fokus ligger också på barn och personer med funktionsnedsättningar och deras familjer. När familjerna får kunskap och nätverk kan de kräva sina barns rätt till vård och utbildning och på så sätt förändra både sin egen situation och samhället.

Tillsammans med partners i landet arbetar IM bland annat med:

  • Utbildningar för och stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar.
  • Sparlånegrupper där kvinnor får möjlighet att starta egna verksamheter.
  • Arbete mot barnäktenskap och stöd till flickor som varit i tidiga äktenskap så att de kan ta sig tillbaka till skolan.
  • Hjälpa barn och ungdomar att få tag på födelsebevis och identitetspapper – något som behövs för att de ska kunna få högre utbildning och jobb.
  • Utbildning av ungdomsgrupper i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser.

Se filmen och lär dig mer om hur vi arbetar

Våra partners i Zimbabwe

Simukai

IM började stöda Simukai 2015. Organisationen arbetar för att alla barn ska få utvecklas till sin fulla potential. Genom fysisk, psykisk och själslig rehabilitering skall barnen bli produktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Simukai arbetar för närvarande i fyra distrikt i Mutare, Chipinge och Rusape. Fokus ligger på utbildning, hälsa, försörjning och påverkansarbete. Med stöd från IM arbetar de också med ett utbildningsutvecklande projekt i två områden på landsbygden i Mutare.

Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD)

Zimbabwe Coalition on Debt and Development (ZIMCODD) är en koalition som arbetar för social, klimatmässig  och ekonomisk rättvisa genom att underlätta medborgardeltagande i beslutsprocesser. Fokus ligger på att arbeta med marginaliserade grupper som kvinnor på landsbygden, unga lantbrukare, och ungdomar 18-35 år.