Hoppa till innehåll

Civilsamhällesbiståndet riskerar också att försämras

Sparlånegrupp Malawi
Kategorier:

Civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd, däribland IM, har fått besked om att alla Sidaavtal sägs upp sista december 2024. Sidas sjutton strategiska partnerorganisationer som har förmedlat bistånd till rättighetsinnehavare i världen kommer kanske inte att få fortsätta sitt arbete 2025.

Regeringen har gett Sida i uppdrag att se över om myndigheten själv kan sköta vidareförmedlingen av biståndet. Det skulle innebära ett slags förstatligande av biståndet, ett försvagande av de civilsamhällesorganisationer som drabbas – och ett sämre fungerande bistånd.
Men Sida har också presenterat ett alternativt förslag till regeringen som innebär att 30–50 aktörer från civilsamhället får möjlighet att skriva avtal med Sida 2025.
I enlighet med det förslaget, och trots att regeringen inte fattat beslut ännu, har man inlett en ansökningsprocess för både svenska och internationella organisationer. Ett första urval blev klart i juni och totalt går 1 044 vidare till en andra omgång. Av 60 svenska organisationer som sökt har ett 40-tal gått vidare, däribland IM – som även gått vidare till steg 3.

Men processen kan komma att ändras och justeras. Regeringen har ännu inte fattat beslut om hur den nya strategin ska se ut eller vilken modell som ska gälla.

Respekt och ömsesidigt lärande

Om det skulle bli så att Sida själv ska sköta vidareförmedlingen av bistånd finns flera farhågor.
Idag vidareförmedlar IM med flera organisationer stöd till andra civilsamhällesorganisationer runtom i världen. Det är nära samarbeten som bygger på ömsesidig respekt och ömsesidigt lärande.

Tillsammans med partners i olika länder stärker IM arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och minoriteter. Vi bekämpar fattigdom och orättvisor. I samarbete och tillsammans.

Förtroende, tillit och samarbetsformer har byggts upp över tid. Och utifrån erfarenhet och kunskap har vi hittat bra organisationer och personer att jobba med – som kan kontexten i sina länder och vet hur resurserna används bäst och var de gör störst nytta långsiktigt. Detta har också varit en fördel vid kriser och krig, som i Gaza och Ukraina, där våra partnerorganisationer snabbt kunnat ställa om och stötta där det bäst behövs.

Kännedom och kunskap är viktig

Ett bistånd styrt från Sida kommer inte att vara lika effektivt och smidigt. En statlig myndighet som Sida kan ses som ett hot i auktoritära länder och få svårt att vinna förtroende bland människor som lever i utsatthet och upplever förtryck från just staten.

Mycket annat riskerar också att gå förlorat. Om man ska ta ett exempel för att åskådliggöra: det är lite som om Riksidrottsförbundet plötsligt skulle skippa alla led i rörelsen och själva, från Stockholm, ta full kontroll över och förmedla pengar direkt till varje liten klubb och tro sig ha koll på utövare i hela landet och deras kontext – alla områden och alla föreningars olika förutsättningar och behov.

IM värnar ett bistånd som är effektivt och fungerar. Där solidariteten med och skyldigheten gentemot medmänniskor på andra platser i världen är grunden.

Text: Amanda Pietersen
Foto: Malin Kihlström
Bilden visar en sparlånegrupp i Malawi som fått stöd av IM:s partnerorganisation Wolrec.

Tycker du att världen går åt fel håll?

Då är det dags att du engagerar dig!

Det är nedslående att läsa om demokratin som backar, civilsamhället som tystas och hur auktoritära regimer är på frammarsch i världen. Men det är då din röst behövs som mest! Det var just händelser i samtiden som fick IM:s grundare Britta Holmström att reagera – och agera. När tyska trupper marscherade in i Tjeckoslovakien 1938 bestämde hon sig för att hjälpa människor som drabbades av nazismen och fascismen.

Genom att engagera dig i IM kan du gå i Brittas fotspår och göra skillnad!

Bli medlem

Var med och höj rösten tillsammans med IM! Som medlem är du en av ägarna till vår organisation och kan vara med och påverka. Ju fler vi är, desto högre hörs vi!

Bli månadsgivare

Som månadsgivare till IM är du med och stöttar vår verksamhet och genom att ditt givande är regelbundet kan vi arbeta långsiktigt. Vi garanterar att dina pengar används där de gör allra störst nytta!

Bli volontär

Ge lite av din tid och få massor tillbaka! Ett par timmar i månaden kan göra stor skillnad. Du kan engagera dig som läxläsare eller hjälpa till på språkcaféer och mycket annat. Glädjen i att hjälpa andra är obetalbar!

Läs mer om hur du kan engagera dig här.

LÄS MER: Inledningsartikel om civilsamhällets betydelse hittar du här.

LÄS MER: Civilsamhällets röster hittar du här.

Av: Amanda Pietersen