Hoppa till innehåll

Nu måste vi försvara civilsamhället

Sveriges riksdag i kvällsljus.
Kategorier:

I tre artiklar tar IM grepp om hoten mot civilsamhället. Inledningstexten nedan handlar om civilsamhällets betydelse för demokratin och för människors möjligheter att mötas och utvecklas.
Läs även civilsamhällets röster om utveck­lingen: åtta personer berättar vilka konsekvenserna blir för deras organisationer och områden. I en faktaruta kan du på samma sida också läsa, punkt för punkt, om hur finansieringen stryps.
Vi skriver också om hur även civilsamhällesbiståndet är hotat – vilket får konsekvenser för organisationer som IM. Se längst ner för länkar till de andra artiklarna.

Civilsamhället är satt under press. Det vill säga, den viktiga del av demokratin och samhället som bygger på människors engagemang, samarbete och fritid.

Den del av demokratin och samhället som består av alla möjliga organisationer.

Som scouterna, intresseföreningar, studieförbund, folkhögskolor, biståndsorganisationer.

IM är också satt under press.

Anslag dras in och våra möjligheter att verka beskärs i rask takt av Tidöpartierna.

Vilka tjänar på denna utveckling?

Inte demokratin, samhället i stort eller grupper med små resurser.

För i civilsamhället bygger vi demokrati och gemenskap.

Vi höjer rösten tillsammans och skapar samhällsnytta.

Vi är en resurs som agerar snabbt och hittar lösningar på samhällsproblem.

Det är i civilsamhället vi möts, diskuterar och växer som människor.

Det är en grundpelare i demokratin.

Det är i civilsamhället som små och stora idrottare fostras, som förändringar tar fart och drömmar börjar gro.

Det är också i civilsamhället som de som jobbat hela livet och inte läst vidare – eller som har gjort just det – möts och får chans till utbildning, folkbildning, fortbildning, bildning – utveckling.

Organisationer, nätverk, folkrörelser, stiftelser, institut, olika grupper – allt det är civilsamhället. Här arbetar människor tillsammans, i demokratiska processer – och gör skillnad.

Allt detta låter väl fantastiskt? Som något att slå vakt om!

Demokrati monteras ner i små steg: med hjälp av rättsosäkra lagar, genom polarisering, genom hot och hat mot oliktänkande, politiker och journalister. Genom minskad frihet och sämre stöd till oberoende medier. Och – som det står i V-dems senaste rapport – genom att sätta krokben för ett livligt civilsamhälle, bland annat genom att strypa finansieringen. Det är vad som händer just nu. Och det händer snabbt.

Sverige har en lång tradition av folkrörelser, folkbildning, ett starkt civilsamhälle. Det har byggt upp vårt land.

Så länge försämringarna inte möts med tystnad finns det hopp. Därför måste vi – det vill säga civilsamhället – höja våra röster och mobilisera oss. Och det bör vi göra nu.

LÄS MER: Civilsamhällets röster. Artikel här.

LÄS MER: Så drabbas civilsamhällesbiståndet. Artikel här.

På bild: Det är här besluten fattas som påverkar oss alla. Sveriges riksdag, ett demokratiskt fundament – precis som civilsamhället. Foto: Erik Törner.

Av: Amanda Pietersen