Hoppa till innehåll

Riksdagen fick veta det viktigaste om bistånd

Bild på Martin Nihlgård och kvinnor från Sydasiens landsbygd.
Kategorier:

När utrikesutskottet på tisdagen hade frågestund om reformagendan var de flesta överens om en sak: Vi lever i en utmanande tid.
Fattigdomen har ökat sedan pandemin. Demokratin går tillbaka. Klimatförändringarna skapar nya kriser.
Men synen på lösningar skiljer. Inte minst mellan regeringen och civilsamhället, vars representant lät riksdagsledamöterna veta vad som faktiskt är allra viktigast att veta om hur bistånd blir effektivt.

Inriktningen för det svenskt bistånd håller på att ändras drastiskt. Den 14 december 2023 kom reformagendan ”Bistånd för en ny era”, som Tidöpartierna står bakom.
Tisdagens utfrågning i riksdagen kommer att ingå som en bilaga i utrikesutskottets betänkande om internationellt bistånd.
Medverkade gjorde bland annat Sidas generaldirektör Jakob Granit, Swedfunds vd Maria Håkansson, Caroline Åberg från UNDP och Jan Larsson, vd för Business Sweden.
Representant för civilsamhället var Petra Tötterman Andorff, ordförande för plattformen Concord där 82 organisationer ingår. Hon är också generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Petra Tötterman Andorff inledde sitt anförande med att ställa en fråga: Vad är biståndets uppgift och funktion?
I svaret syns en tydlig skiljelinje, vilket bistånds- och handelsministern Johan Forssells dragning bekräftade: Biståndet ska ha stort fokus på att värna svenska intressen och svensk handel.
Petra Tötterman Andorff hade en annan ingång: Civilsamhällets tusentals partners i världen kämpar redan för svenska intressen: det vill säga demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimat.

Hon betonade att civilsamhällets samarbetspartners står längst fram i arbetet mot fattigdom och förtryck. De verkar före, under och efter kriser – och jobbar både kortsiktigt och långsiktigt.

Sedan finns självklart sådant som är bra i reformagendan. Som att biståndsmålet kvarstår. Att andra politikområden gynnas är inte fel, men det får aldrig vara det avgörande om man vill uppnå ett effektivt bistånd.

Efter att alla medverkande hållit varsitt anförande på tio minuter fick varje riksdagsparti ställa en fråga. Några partier kritiserade sådant som IM också kritiserat, och sådant som är motsägelsefullt.
I reformagendan understryks till exempel vikten av civilsamhället. Samtidigt har man hastigt avslutat alla avtal. Våra samarbetspartners måste stänga kontor, leva i ovisshet och kassera flerårig planering.
Sidas nyss färdiga beräkning av vad som krävs om myndigheten tar över civilsamhällets biståndsarbete – ett förstatligande av biståndet – visar att myndigheten måste nyanställa hundratals personer. Höga administrationskostnader och ett mer ineffektivt bistånd är uppenbara risker.
Samtidigt går värdefull kompetens förlorad, liksom upparbetad erfarenhet, förtroende och långa relationer mellan civilsamhällesorganisationer i Sverige och världen. Ett mervärde kastas bort.

Oppositionen kritiserade också att reformagendan tagits fram i princip utan dialog och samarbete. Utan att ha velat ta del av viktig expertis, erfarenheter och andra perspektiv. Utan konsekvensanalyser och remissgång.

Reformagendans ledord: transparens, långsiktighet och effektivitet är sådant som Concord, som rymmer IM och andra civilsamhällesorganisationer, sympatiserar med i allra högsta drag.

Men vad gäller transparens, konstaterade Tötterman Andorff att vi länge arbetat med rapportering, information och kommunikation. Däribland genom projektet Infokom, vars anslag hastigt drogs in. Och sa hon: Man måste komma ihåg att biståndseffektivitet inte är detsamma som snabba resultat.

Tötterman Andorff avslutade med att hon håller det globala målet 17 högt: partnerskap. Tillsammans kan vi skapa förändring! Och det är bra om vi drar åt samma håll.
Det är helt i linje med hur IM också tänker.

Dessutom håller vi med om det som hon lät alla riksdagsledamöter veta är viktigast för ett effektivt bistånd: Att det alltid utgår från den utsattes kontext.

För just den kontexten har civilsamhället en unik kompetens – utifrån sitt långsiktiga samarbete och ömsesidiga utbyte med partners i mottagarländer.

Av: Martin Nihlgård