Medlemsförmåner

Som medlem har du möjlighet att påverka organisationen
  • Du har rösträtt på årsmötet i den lokalförening du tillhör därmed möjlighet att påverka lokalföreningens arbete.
  • Du kan väljas som förtroendevald till den lokala styrelsen eller som ombud för lokalföreningen till det nationella årsmötet. Mer information om IMs lokalföreningar hittar du här.
  • Du kan skicka förslag till det nationella årsmötet och medlemsinitiativ till styrelsen

Som medlem har du även ett antal förmåner

  • Du kan delta i IMs utbildningar utan kostnad.
  • Du kan följa med på våra medlemsresor (till självkostnadspris).
  • Du får fyra nummer av IMs tidskrift Medmänsklighet

Medlemskapet gäller per kalenderår och är individuellt. Nytt medlemskap tecknat efter 15 september gäller även för nästa år.