El Salvador har kommit en bit på vägen till att bygga upp samhället, men våld och ojämlikhet är fortfarande stora problem som IM arbetar för att bekämpa.

Utmaningar i El Salvador

I El Salvador finns djupa socioekonomiska klyftor och gängkriminalitet som påverkar vardagen i landet. Militärens försök att kontrollera gängen har ökat våldet ytterligare, vilket hindrar många människors vardag och gör det till ett mycket osäkert land att leva i. Även landets ekonomi påverkas negativt när företag ogärna investerar i landet.

Läs mer
Särskilt utsatta grupper

Våldet drabbar civilbefolkningen hårt. Särskilt utsatta är kvinnor, ungdomar och barn. Gängen använder ofta skolor för att rekrytera nya medlemmar, vilket gör att föräldrar håller barnen hemma istället. Detta minskar deras framtidsmöjligheter och gör dem mer benägna att ta till våld – och så fortsätter den negativa spiralen.

Läs mer

IMs arbete

Vi stöttar organisationer  och initiativ som stärker utsatta människor och minskar våldet i El Salvador. De arbetar exempelvis för att:

  • Den stränga abortlagstiftningen ska avskaffas och kvinnor som dömts ska släppas fria
  • Informera föräldrar om barns rättigheter och våldsfri uppfostran
  • Kvinnor ska kunna försörja sig själva och bli ekonomiskt oberoende
  • Sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och sexuell hälsa
  • Människor med funktionsnedsättning ska kunna försörja sig och leva självständigt

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Rbeca drömmer om fred.

Rebeca i El Salvador har vant sig att se våld och mördade personer på gatan. Men hon drömmer om fred och att kunna känna sig trygg när hon går till skolan.

Fakta om El Salvador
Huvudstad: San Salvador
Antal invånare: Cirka 6 miljoner
Human Development Index: 121
Källor: Wikipedia, UNDP

Våra partners i El Salvador

Humanium Metal by IM
El Salvador är basen för Humanium Metal by IM som smälter ned illegala vapen till metall.
Läs mer »