Alla ska ha rätt att bestämma över sitt liv och vara delaktig i samhället. Det låter självklart, men för människorna i Guatemala är verkligheten en annan.

Utmaningar i landet

Trots att Guatemalas ekonomi växer gynnas bara samhällets toppskikt av det. Stora delar av befolkningen saknar fortfarande tillgång till vård, utbildning och infrastruktur, och nära 60 procent av invånarna lever i fattigdom.

Läs mer

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor och flickor i Guatemala är diskriminerade, stängs ofta ute från arbetslivet och blir lätt beroende av män i närheten. Många utsätts för övergrepp, sexhandel, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Abort är bara tillåtet om moderns liv står på spel.

Läs mer

IMs arbete

IM vill bryta orättvisa strukturer som stänger människor ute från samhället och från makten över sina liv. Därför jobbar vi för att utsatta människor ska ha möjlighet att organisera sig och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv. Det gör vi genom att stötta projekt och organisationer som fokuserar på att:

  • Stärka kvinnor så att de kan försörja sig och bli ekonomiskt självständiga
  • Flickor ska gå i skolan istället för att gifta sig och föda barn tidigt
  • Utbilda barn och ungdomar om sexuell hälsa och HBTQ-personers rättigheter
  • Motarbeta våld inom familjer
  • Stärka urbefolkningsgruppers rätt till land, utbildning, försörjning, vård och infrastruktur
  • Stötta människor med funktionsnedsättning till självständighet och bättre levnadsvillkor

IM tror på att förändring blir som bäst när invånarna själva har makten att påverka sitt samhälle. Därför stöttar vi organisationer i länderna vi arbetar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Ingrid Sapor

När Ingrid Salpor var 15 år var hon nära att bli bortgift med en tio år äldre man, men lyckades avstyra bröllopet med stöd av IMs partner Pami.

Fakta om Guatemala
Huvudstad: Guatemala City
Antal invånare: Cirka 15 miljoner
Human Development Index: 127
Källor: Wikipedia, UNDP

Våra partners i Guatemala