I Palestina arbetar IM för att ungdomar ska våga tro på framtiden och kunna påverka sin framtid.

Därför stöttar IM organisationer som arbetar för att stärka och mobilisera ungdomar så att de kan kräva sin rätt till utbildning och försörjning och vara med och påverka de beslut som fattas.

Ungdomar utgör ungefär 30 procent av Palestinas befolkning (i Sverige är motsvarande siffra knappt 12 procent), vilket gör det till en mycket ung befolkning. Men trots att de är en så stor grupp är palestinska ungdomar marginaliserade, utan möjlighet att påverka samhället och med små möjligheter att förverkliga sina drömmar. Orsakerna till detta är flera. Den israeliska ockupationen, som pågått i över 70 år, har stor negativ inverkan på ungas liv och vardag. Landet är fattigt, ekonomin underutvecklad och trots hög utbildningsnivå i området är det svårt för unga att få jobb och försörjning. Konflikten och bristen på fungerande demokrati har gjort civilsamhället svagt och ungas förtroende för beslutsfattare lågt vilket påverkar deras motivation att engagera sig.

IM stödjer organisationer som arbetar för att ge palestinier, främst de mest marginaliserade unga, kunskapen och verktygen att bli förändringsaktörer. Detta skapar en positivt kraft med ställningstagande medborgare som arbetar mot diskriminerande strukturer och som kan bygga ett starkt civilsamhälle som tar tillvara unga människors kraft.

IM arbetar också för att stärka ungdomars rättigheter och ekonomiska handlingskraft. Med ökad ekonomisk egenmakt, självförtroende och kunskap kan ungdomar påverka samhället och sina egna liv.

Fakta Palestina
Huvudstad: Jerusalem
Antal invånare:
Cirka 4 miljoner
Human Development Index: 119
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Palestina hittar du här.

Kontaktperson
Ann Jonsson
Regionchef Mellanöstern
Ahmad bor hos mormor Rasmieh eftersom familjen inte fick tillstånd att ta med honom när de lämnade Gaza. Foto: Sewar Sawalha

Ahmad saknar sin mamma

När familjen flydde det konfliktdrabbade Gaza tvingades de lämna Ahmad, som då var två månader gammal, kvar. Han bor hos sin mormor och får stöd av IMs partner PMRS som driver ett center för barn med intellektuell funktionsnedsättning, som Ahmad. Familjen och centret kämpar för en återförening.

Stöd IMs arbete