Rädsla och okunskap ska kunna inte stoppa människors liv!

I Ukraina fokuserar IM på att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället, både ekonomiskt och socialt. Denna grupp är en av de mest utsatta grupper i Ukraina där en rädsla och oförståelse präglar samhället. Tidigare satte man funktionsnedsatta på institut för att separera dem från resten av befolkningen och än idag lider landet av okunskap och en rädsla för personer med funktionsnedsättning. Personer kan exempelvis hävda att kvinnan drabbats av en förbannelse om hon föder ett barn med funktionsnedsättning.

Vi samarbetar med lokala partnerorganisationer för att även barn med funktionsnedsättning ska ha rätt till en utbildning. Vi arbetar även med utbildning och optionspåverkan för att införa en attitydförändring och för att samhället i helhet ska få mer kunskap om funktionsnedsättningar. Vårt mål är att alla ska ha rätt till ett liv utan diskriminering eller socialt utanförskap, samt få tillgång till hjälpmedel i vardagen såsom ramp in i skolbyggnader och rehabilitering.

Ukraina är drabbat av ett svagt civilsamhälle där myndigheter försvårar möjligheterna för ett bättre liv hos befolkningen. Då myndigheter inte tar sitt ansvar tvingas en del av befolkningen till ett liv i utanförskap och fattigdom, utan möjlighet till skydd i form av exempelvis lagstiftningar. Kvinnor, ungdomar och funktionsnedsatta drabbas hårdast av bristen på skydd. I Ukraina är nästan hälften av den unga befolkningen (under 35 år) arbetslös. Samtidigt så engagerar sig inte den yngre befolkningen politiskt, vilket skapar ett svagt civilsamhälle utan röst från den yngre befolkningen.

Utöver ovan nämnda problem så påverkar även Rysslands politik och media landet, samtidigt som Ukraina har ett pågående krig som självklart skapar än större klyftor i samhället där befolkningen står på olika sidor. IM arbetar för att ena folket och skapa en gemensam röst mot ett gemensamt mål. Ett starkt civilsamhälle kan skapa samhällsförändringar. Tillsammans arbetar IM med våra partnerorganisationer för att människor i Ukraina ska kunna kräva sina egna rättigheter.

Kontaktperson
Silvia Apostol
Regionchef östra Europa