IM arbetar för att alla människor i regionen ska få del av sina rättigheter, oavsett kön, ålder och funktionsvariation.

Vi arbetar för att stärka utsatta människors egenmakt och för att stärka och utveckla det lokala civilsamhället för att på så sätt skapa långvarig förändring. Vi vill att kvinnor med funktionsnedsättningar ska ses som fullvärdiga människor och ha tillgång till samhällets alla delar. Vi vill att unga människor, även i områden där mångåriga konflikter härjar, ska kunna se en framtid och påverka sin egen situation och samhället runt sig.

IM stöttar jordanska och palestinska civilsamhällesaktörer som mobiliserar människor att kräva sina rättigheter. Vårt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv, där det är människorna i området som avgör vad som behöver göras och hur. Därför samarbetar vi med lokala aktörer och driver inte egen verksamhet. Den verksamhet som vi tidigare drivit i egen regi i regionen har fasats ut och överlämnats till lokala aktörer i förvissning om att människorna som berörs är i goda händer.

IM fokuserar sitt stöd i Mellanöstern till lokala organisationer som kämpar för social och ekonomisk inkludering, genom att bland annat bryta stigman för människor med fysiska och intellektuella funktionsvariationer och för utsatta ungdomar.

Våra lokala och regionala partnerorganisationers påverkans- och upplysningsarbete är en viktig del av IMs stöd. Syftet är att belysa och förändra grundorsakerna till de orättvisa strukturer som gör att ungdomar och människor med funktionsnedsättningar diskrimineras. Med ökad kunskap och förståelse hos både allmänhet och beslutsfattare kan mentaliteten förändras.

Genom att stötta våra partnerorganisationer med mer än pengar främjar vi ett starkt civilsamhälle. Genom att erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande och lärande mellan organisationer kan vi bidra till att de många insatser som vi stödjer blir hållbara och gör skillnad på lång sikt. Samarbete med lokala organisationer är grundläggande och bidrar till att stärka de mänskliga rättigheterna och stödja att demokratiseringsprocessen i Mellanöstern.

Förutom det långsiktiga stödet bidrar IM också till akut sjukvård i Gaza, där våra partnerorganisationer med kort varsel rycker ut både med ambulanser och med uppföljande medicinsk vård när sjukhusen inte har kapacitet nog.

Utmaningar i regionen:
I det krigs- och konflikthärjade Mellanöstern är kvinnor med funktionsnedsättningar särskilt utsatta. Även i de länder där det finns starka lagar som skyddar barn och vuxna med funktionsnedsättningar utsätts de för diskriminering. Frågan är lågprioriterad hos ansvariga myndigheter, dessutom råder resursbrist vilket leder till att lite görs för att garantera rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar.

Konflikten i Gaza drabbar områdets befolkning hårt. Människor lever under fruktansvärda förhållanden, utan tillgång till de mest basala förnödenheter som rent vatten. Människors rätt till frihet inskränks och omvärldens löften om återuppbyggnad efter kriget 2014 har ännu inte infriats. Särskilt kritiskt för framtiden är det att unga människor berövas sina möjligheter och rättigheter och därför ligger IMs fokus i Palestina på arbete för unga människors möjlighet att påverka sin situation på olika sätt.

Historia: IM har arbetat i Mellanöstern 1966. IM har funnits sedan 1938. Läs mer om vår historia här!

IM arbetar i:
Jordanien, Palestina

Stöd vårt arbete
Kontaktperson
Ann Jonsson
Regionchef Mellanöstern