För IM är det självklart att barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha förutsättningar att utvecklas och styra sina egna liv.

Vi vill se samhällen utan diskriminering och där människor bedöms utifrån sin kompetens och inte utifrån funktionsvariation.

IMs arbete i östra Europa är inriktat på människor med funktionsnedsättningar, och vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi för samhällen där alla människor inkluderas. Bland annat handlar det om att ge barn med funktionsnedsättningar tillgång till utbildning av samma kvalitet som andra barn. Och om att unga människor ska få kunskap och kraft att driva sin rätt att jobba och delta i samhället på sina villkor, oavsett funktionsvariation.

Läs mer

Utmaningar i regionen: Fattigdomen är utbredd. Personer med funktionsnedsättningar utgör en av de mest utsatta grupperna i regionen och är marginaliserade både ekonomiskt och socialt. Inom gruppen är ungdomar och kvinnor extra utsatta eftersom de har ännu svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Civilsamhället har en svag ställning i regionen, och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter möter svårigheter i sitt dagliga arbete, inte minst när de kritiserar eller ställer krav på sittande regeringar.

Läs mer
Kontaktperson
Silvia Apostol
Regionchef östra Europa
Stöd vårt arbete

Personer med funktionsnedsättningar löser återvinningsproblem åt kommunen

I Criuleni-distriktet utanför Chisinau i Moldavien finns ingen återvinningsstrategi. Konsekvenserna av detta drabbar alla innevånare. IMs lokala partner WPCS har löst problemt på ett fint sätt. Genom att låta personer med funktionsnedsättning hjälpa till med detta uppnår man två viktiga saker. För det första vinner de innevånarnarnas respekt och bygger samtidigt sitt eget självförtroende. För det andra stärks de så att de själva kan ta steget ut på arbetsmarknaden och få en plats i samhället.