IM arbetar för att inga barn i Södra Afrika ska giftas bort, och inga flickor ska bli gravida. Barn ska inte föda barn!

Vi vill se samhällen där alla har samma rätt till utbildning, oavsett kön, funktionsvariation och inkomst, och samhällen där människor har mat på bordet och en inkomst de kan leva på. Samhällen där alla barn får gå i en skola där det finns lärare och skolmaterial, där de lär för framtiden och där alla barn är välkomna. Samhällen som överger skadliga traditioner som initiationsriter och barnäktenskap.

IMs arbete i södra Afrika har stort fokus på att bekämpa barnäktenskap. Barn som går i skolan gifter sig senare och har större chans att försörja sig och sin framtida familj. Flickor som går i skolan får barn senare och har större möjlighet att påverka sitt liv.

Vårt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv, där det är människorna i området som avgör vad som behöver göras och hur. Därför samarbetar vi med lokala aktörer och driver inte egen verksamhet. Våra partnerorganisationer arbetar på samhällets alla nivåer för att åstadkomma förändring. Det handlar om att ge familjer juridisk hjälp, ge ungdomar kunskap om sina rättigheter och om att kräva en bra och tillgänglig skola för alla barn.

IM arbetar med lokala partners som på olika sätt främjar social och ekonomisk inkludering. Genom att stötta våra partnerorganisationer med mer än pengar främjar vi ett starkt civilsamhälle. Genom att erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande och lärande mellan organisationer kan vi bidra till att de många insatser som vi stödjer blir hållbara och gör skillnad på lång sikt. När lokala organisationer går samman för att påverka lagstiftning och traditioner kan verklig förändring ske!

Utmaningar i regionen: En stor del av befolkningen i regionen lever i extrem fattigdom. Det kan i perioder vara svårt att få tag på mat, våldet har ökat i vissa områden och i framförallt Zimbabwe har det politiska läget skapat ett instabilt samhälle. Hiv/aids-epidemin har tagit många liv sedan 90-talet och kvar finns en till större delen yngre befolkning.

Traditionella könsroller och fattigdom gör det svårt för flickor och kvinnor att ta sig fram. Många flickor börjar i skolan tillsammans med sina bröder, men hoppar av tidigt. Att gifta bort sina unga döttrar är mycket vanligt, vilket ibland drabbar flickor så unga som tio till tolv år. Det finns ett starkt samband mellan barnäktenskap och mödra- och spädbarnsdödlighet. Flickornas kroppar har svårt att klara av en graviditet.
Personer med funktionsnedsättningar är en annan mycket utsatt grupp i regionen. Det är inte ovanligt att mammor till barn med funktionsnedsättning misstänkliggörs och hamnar i utanförskap. I en region där utbildningsnivån redan är låg, är situationen för människor med funktionsnedsättningar än värre. Därför arbetar IM för inkluderande utbildning, och för att drabbade familjer ska få kunskap, nätverk och möjlighet att kräva sina rättigheter.

Historia: IM har arbetat i regionen sedan 1985 när samarbete i Zimbabwe etablerades. 2007 öppnades kontoret i Malawi. IM har funnits sedan 1938. Läs mer om vår historia här!

IM finns i: Malawi, Zimbabwe och Zambia

Kontaktperson
Dalitso Kubalasa
Regionchef södra Afrika
Stöd vårt arbete