Partners Zambia

Civil Society Poverty Reduction (CSPR)

Civil Society Poverty Reduction, CSPR, är en respekterad påverkansaktör som noggrant följer den zambiska regeringens arbete. De arbetar med så kallade skuggrapporter, som betyder att ideella organisationer rapporterar till FN om sin bild av situationen i landet. Skuggrapporterna blir ett alternativ till regeringens officiella rapport. IM stöder deras viktiga påverkansarbete så att regeringen ska leva upp till det de lovar.

NGO Coordinating Council (NGOCC)

NGO Coordinating Council, NGOCC, är en paraplyorganisation som samlar 104 medlemsorganisationer som fokuserar på kvinnors rättigheter. IM stödjer deras arbete mot barnäktenskap i två av Zambias tio provinser, nära gränsen till Demokratiska republiken Kongo.

Planned Parenthood Association of Zambia (PRAZ)

Sedan januari 2019 har IM varit i partnerskap med Planned Parenthood Association of Zambia (PRAZ), en ideell icke-statlig, icke-diskriminerande och icke-politisk organisation och en medlem i International Planned Parenthood Federation (IPPF). Organisationen förespråkar rätten till sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) för att kvinnor, män och unga ska kunna fatta fria och informerade beslut om sin reproduktiva hälsa. PRAZ är dedikerade i sitt arbete för att kunna bidra med kvalitativ och hållbar information och tjänster med fokus på ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Organisationen strävar efter att bli ledande på marknaden inom SRHR tjänster.