Sverige

I Sverige arbetar IM för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på jämställdhet, integration och antirasism. Vi arbetar för att människor som är nya i Sverige ska kunna inkluderas i samhället, både socialt och ekonomiskt, och vi arbetar för ett mjukare samhällsklimat byggt på förståelse och respekt.

Utmaningarna i landet

I Sverige, liksom i vår omvärld, växer populism, antidemokratiska krafter, nationalism och ren rasism. Främlingsfientligheten har efter de senaste årens flyktingvågor fått luft under vingarna och rasistiska och antisemitiska uttalanden och brott ökar.

Samtidigt ökar segregationen mellan nya och etablerade svenskar, vilket gör det svårt för nyanlända att komma in i samhället. Det gör att många hamnar utanför både socialt och ekonomiskt, och att fördomar och okunskap gror.

IM grundades i Sverige 1938 med syfte att motverka de repressiva och totalitära ideologierna som växt sig starka i den tidens Europa och för att arbeta för att stärka de mänskliga rättigheterna. När vi idag ser liknande tendenser med förtryck och en exkluderande idévärld, både i Sverige och i resten av världen, känns IMs arbete kanske viktigare än någonsin.

IMs arbete

  • I Sverige samlar IM styrkor som förespråkar demokrati och öppenhet. Det gör vi genom att samarbeta med andra organisationer, företag, myndigheter och individer. Vi skapar möjligheter att kollektivt åstadkomma förändringar och skyddar utrymmet för medborgarna så att de kan organisera sig och tillsammans påverka samhället. IM spelar en viktig roll i civilsamhället genom att mobilisera volontärer i lokalföreningar där de får möjlighet att bidra till en rättvis och medmänsklig värld.
  • IM bekämpar utslagning, både social och ekonomisk, och förbättrar ständigt metoderna och lösningarna för att göra det. För att skapa ett samhälle där alla får plats organiserar vi mötesplatser, till exempel språkfika, och vi driver projekt där vi uppmuntrar nya och etablerade svenskar att träffas, engagera sig i olika aktiviteter och därmed lära känna varandra.
  • Vi tillhandahåller också verktyg för människor så att de kan söka jobb, starta företag och lära sig att kommunicera med myndigheter. Dessa aktiviteter möjliggör tillgång till det nya samhället och rätten till social integration.
  • Vi tror att ojämlikheter mellan kön, rasism och diskriminering är hinder för hållbar utveckling. Vi arbetar dagligen med dessa frågor för att skapa jämlikhet och inkludering och för att uppfylla de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030. Alla våra aktiviteter har en tydlig antirasistisk agenda.

I listan till höger kan du läsa mer om de olika program och projekt som IM driver i Sverige.

Kvinnokraft

Kvinnokraft är ett projekt som stärker nyanlända kvinnor så att de kan ta makten över sin framtid.

IMs lokalföreningar

Här hittar du kontaktuppgifter till IMs lokalföreningar och information om de verksamheter som drivs lokalt av volontärer.