Klyftorna mellan fattiga och rika är enorma i Sydasien. IM arbetar för att ungdomar, människor med funktionsnedsättning och kvinnor i marginaliserade grupper ska kunna försörja sig och påverka sina liv och samhället runt sig.

När vi pratar om marginaliserade grupper i Indien och Nepal, där IM arbetar i Sydasien, handlar det om människor som på olika sätt hamnat i samhällets bottenskikt. Det är daliter – så kallade ”kastlösa” – fattiga kvinnor på landsbygden och barn och ungdomar i utsatta områden. Dessa grupper  diskrimineras och behandlas illa både av omgivningen och av systemen. Fördomar, förlegade könsroller och rädsla skapar attityder och regelverk som drabbar redan utsatta människor extra hårt. Fattigdom och brist på utbildning gör det ofta omöjligt för dem att förändra sin situation. Trots att det i många fall finns lagar mot diskriminering finns det i praktiken ingen som skyddar och bevakar de mest utsatta gruppernas rättigheter. Därför arbetar IM hårt för att tillsammans med våra partnerorganisationer mobilisera människor i dessa grupper – och tillsammans med dem åstadkomma långsiktig förändring.

Det kan handla om att genom sparlåneklubbar stötta kvinnor som vill starta egna företag, om att ge ungdomar verktyg för att öka sina chanser att få jobb och om att se till att flickor kan gå i skolan istället för att gifta sig och få barn medan de själva fortfarande är barn. Det handlar också om att människor går ihop och kräver sina rättigheter från makthavare, och att detta ska kunna ske utan att de riskerar bestraffning vilket är fallet i många länder. Vårt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv, där det är människorna i området som avgör vad som behöver göras och hur. Därför samarbetar vi med lokala aktörer och driver inte egen verksamhet.

IM arbetar med lokala partners som på olika sätt främjar social och ekonomisk inkludering. Genom att stötta våra partnerorganisationer med mer än pengar främjar vi ett starkt civilsamhälle. Genom att erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande och lärande mellan organisationer kan vi bidra till att de många insatser som vi stödjer blir hållbara och gör skillnad på lång sikt. När lokala organisationer går samman för att påverka lagstiftning och traditioner kan verklig förändring ske!

Utmaningar i regionen: Sydasien, en region som består av sju länder med totalt 1,67 miljarder invånare, är en av världens mest livfulla platser. Men utvecklingen i regionen haltar. Trots en ekonomisk tillväxt på 7,1 procent det senaste decenniet så bor 40 procent av världens fattiga här. Naturkatastrofer, gränskonflikter, politisk instabilitet och oro kring säkerhet hindrar tillväxten och gör regionen till en av de minst ekonomiskt jämlika.

Det är dålig tillgång på dricksvatten och sanitära anläggningar. Naturkatastrofer har blivit vanligare på grund av klimatförändringar och miljöförstöring. Regionen hyser nästan två tredjedelar av alla undernärda människor i världen och fortsätter att släpa efter vad gäller kvinnors ekonomiska och politiska inflytande. Den låga kvaliteten på utbildning i regionen är enligt Världsbanken ett hinder för den ekonomiska tillväxten och gör att många unga människor fastnar i fattigdom. Extra drabbade är flickor, som riskerar att giftas bort i unga år och på så sätt berövas rätten till utbildning och därmed makten över sin egen framtid.

Historia: IMs arbete i Sydasien började med att stödja tibetanska flyktinggrupper i Indien på 1960-talet. Verksamheten i Nepal startade på 80-talet men kontoret i Kathmandu, som idag också fungerar som regionkontor, öppnades först 2008. IM har funnits sedan 1938. Läs mer om vår historia här!

Här finns IM:
Norra Indien och Nepal

Kontaktperson
Maria Kempe
Regionchef Sydasien
Stöd IMs arbete