Nyheter

”Två av våra partners lokaler har helt utplånats.”

I den akuta situationen har IM beslutat att stötta organisationen Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som ger akutsjukvård och primärvård. Vad är deras största styrkor som aktörer i en krigszon? – Med tanke på att de…

2 nov, 2023

Våld skapar inte fred och välstånd

Det gör vi på IM. Men även vi prövas nu. Vi nås av röster från våra samarbetspartners och vår personal i Palestina, och de är så rädda, så upprörda och så vädjande.  Budskapet är att vi…

13 okt, 2023

Fredliga protester till försvar för demokratin i Guatemala

Valet övervakades av EU:s valobservatörsuppdrag och andra nationella och internationella observatörer, och innebar en tydlig, om än överraskande, seger för Bernardo Arévalo, som tillhör det socialdemokratiska partiet Movimiento Semilla (Seed Movement). Valresultatet ifrågasätts dock av olika…

13 okt, 2023

IM i parad för allas lika rättigheter 

– Pride-flaggan är en av de starkaste symbolerna för mänskliga fri- och rättigheter som vi har. IM går i Pridetåget för att det är viktigare än någonsin att försvara HBTQIA+ rättigheter, både i Sverige och globalt….

31 aug, 2023

Första nedsmältningen av vapen i Malawi

Förekomsten av illegala vapnen, och vapenvåld, är en akut fråga i många länder världen över som kräver samordnade lösningar och stöd från både lokala och internationella institutioner. I Malawi utgör spridningen av illegala vapen ett stort…

10 aug, 2023

På festival för klimaträttvisa

IM arrangerade också en workshop där deltagarna utifrån diskussionskort samtalade om klimathopp och social rättvisa. Att ta plats i debatten, värna demokratin och medverka till opinionsbildning var några av de vägar till förändring för klimatet som…

7 aug, 2023

Språkcaféet i Falkenberg firar 10 år

2012 arrangerade IM ett regionmöte för aktiva i Halland och Marianne åkte hem med uppmaningen att se om hon kunde ”få ihop folk” till ett språkcafé. Tio år senare summerar föreningen att volontärerna har haft ungefär…

31 maj, 2023

50-tal ombud deltog på IM:s årsmöte 2023

Under pandemin höll IM digitala årsmöten 2020 och 2021, vilket öppnade för möjligheten att göra detta även framåt. Efter en motion till årsmötet 2021 togs beslut om att vart annat årsmöte ska vara digitalt. 2022 hölls…

16 maj, 2023

IM-kampanj mot våld fick hundratals kvinnor att slå larm

På Internationella kvinnodagen startade IM, tillsammans med partners runt om i världen, en global kampanj mot könsbaserat våld. Alla regioner där vi har lokala samarbeten med organisationer deltog och det producerades en film där unga och…

3 maj, 2023